Nový ročník soutěže.


Po roce Vám znovu nabízíme účast v prestižní soutěži Urbanistický projekt roku, která již otevřela svůj nový ročník. Soutěže vypisuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství společně s MMR ČR, AUÚP, ČKAIT a ČSSI.

Přihlašovací formuláře, tedy propozice soutěže, přihlášku a registraci najdete na webu www.stavbaroku2015.cz. Nezapomeňte, že termín přihlášek a dodání podkladů je úterý 30. 6. 2015!

Přihlašovat můžete veškeré projekty, které jsou připravené pro území České republiky, územně plánovací dokumentace krajů a obcí, územní studie, studie investorů zpracované jako podklad pro změny územních plánů, nebo stavební projekty v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo navrhující řešení veřejného prostranství.
 
Soutěž Urbanistický projek roku 2015 letos doznává samých skvělých změn. Tou první, které si snadno všimnete, je upravené logo soutěže a s tím spojená změna grafické podoby. To je ovšem jen zlomek vývoje, který máme letos v plánu. Dalším krokem je otevření se i laické veřejnosti a to zejména směrem k médiím zaměřeným na ekonomiku. Hospodářské noviny, Ekonom, komora, hkp, prosperita, ihned.cz, novinky.cz, idnes.cz jsou jen některé nové tituly, se kterými máme naplánovanou spolupráci. Kromě těch zmíněných je tu na 20 dalších odborných a oborových titulů, které s námi spolupracují dlouhodobě.

Budeme Vás rádi informovat o novinkách, které pro soutěž připravujeme tak, aby pro Vás byla stále lepší platformou pro prezentování skvělých výsledků vaší práce a abychom dokázali násobit její potenciál.

MgA. Petra Miškejová
Manažerka produkce Nadace ABF
http://stavbaroku2015.cz/