Ročenka české architektury je prestižní publikací, jež představuje typologicky rozmanité stavby, které jsou v daném období dokončeny. Autoři publikace vyzývají k zasílání podkladů pro další vydání ročenky. Uzávěrka je již 15. května.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si obrátit se na Vás jako editor připravovaného 15. svazku ediční řady ročenek české architektury, titulu Česká architektura 2013-2014. 

Chci Vás požádat o zaslání materiálů pro publikaci, ve které bude představen výběr zhruba tří desítek typologicky rozmanitých staveb, jež byly (nebo budou) dokončeny v období let 2013 a 2014. Rozsah a struktura ročenky je již tradičně dána – náhled možný na ww.prostor-ad.cz.

Pro mou základní orientaci Vás prosím o zaslání několika charakteristických fotografií staveb (rekonstrukcí, parkových a krajinných úprav či instalací, případně fragmentů) a jejich půdorysů a řezů a stručného doprovodného textu. Uveďte prosím také přesnou polohu (adresu) realizací a fungující telefonické spojení na Vás. Poskytněte prosím i podklady ke stavbám, které jste už poslali do minulého vydání a které nebyly z důvodů pozdního dokončení do ročenky zařazeny.

Po dohodě s vydavatelkou ročenky o zvláštní příloze k této knize si Vás současně dovoluji požádat také o zaslání jedné z Vašich studií vytvořené po roce 1990, kterou považujete za významnou a kterou se nepodařilo realizovat. I v tomto případě prosíme kromě plánů stručnou textovou informaci.

Budu Vám také vděčný za upozornění na zajímavá díla kolegů (realizace i studie), kteří své práce zatím příliš nepublikovali.

Děkuji Vám předem za spolupráci.

S pozdravem arch. Zdeněk Fránek

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 15. května 2014 na adresy:

franekarchitects13@gmail.com  nebo novakova@franekarchitects.cz