Představenstvo ČKA dne 20. ledna 2017 rozhodlo (usnesení č. U17/01/01/PR) o odložení účinnosti svého rozhodnutí ze dne 7. června 2016 (usnesení č. U16/06/03) v části týkající se zrušení sníženého členského příspěvku z důvodu věku pokud bylo o snížení v minulosti již požádáno. 

Váš členský příspěvek pro rok 2017 tedy zůstává v původní výši 1.500,- Kč. 

Pokud jste již uhradil/a členský příspěvek ve výši 6.000,- Kč, bude Vám přeplatek 4.500,- Kč vrácen nejpozději do 28. února 2017 zpět na Váš účet.