Pokud se Vám zpráva nezobrazuje správně, zkuste ji otevřít tady.

Předsedou ČKA zvolen Ivan Plicka. Do ČCA se přihlásilo 476 děl! Přijďte diskutovat na téma vzdělávání v architektuře.Newsletter ČKA, květen 2016

Vážené architektky, vážení architekti,

máme za sebou dva klíčové okamžiky letošního roku. Jedním z nich je každoroční valná hromada a volby do orgánů ČKA. V návaznosti na tuto událost byli také zvoleni předsedové a místopředsedové představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu. Druhým zásadním mezníkem je uzávěrka přihlášek do České ceny za architekturu. O hlavní cenu historicky prvního ročníku bude bojovat úctyhodný počet téměř 500 děl! Zároveň chystáme i další ročníky již tradičních akcí – Architektů na jedné lodi, Přehlídky diplomových prací a Pocty ČKA. Pro aktuální informace z dění Komory navštivte náš webový portál a Facebook ČKA.


Krásné jaro s předzvěstí léta přeje

Zuzana Hošková
tisková mluvčí ČKA

ZPRÁVY Z KOMORYXXIII. valná hromada ČKA

Předsedou ČKA zvolen Ivan Plicka

16. dubna 2016 v prostorách Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně proběhla XXIII. valná hromada České komory architektů. Registrovalo se na ni více než 150 členů ČKA. Jedním z hlavních bodů programu byla diskuse nad změnami Soutěžního řádu ČKA, který upravuje pravidla architektonických soutěží, a dalších vnitřních řádů Komory. Uskutečnily se rovněž volby do orgánů. V představenstvu svůj mandát obhájili oba kandidáti za region Praha – Jaroslav Šafer a Radek Kolařík. Jediné dvě změny se tak odehrály v regionu za Moravu a Slezsko a regionu Čechy. Složení představenstva v tříletém mandátu posílili Vojtěch Mencl a David Hlouch. Složení Stavovského soudu zůstává zcela beze změny a v dozorčí radě se odehrála obměna v moravskoslezské sekci – Janu Kaštánkovou nahradil Michal Hadlač. Na prvních zasedáních orgánů byli zvoleni jejich předsedové a místopředsedové. Představenstvo potvrdilo dosavadní směřování – předsedou byl opět zvolen Ivan Plicka a posty obhájili i všichni tři místopředsedové. Předsedou dozorčí rady byl znovu zvolen Pavel Rada a předsedou Stavovského soud David Mateásko. Kompletní složení orgánů naleznete na webu ČKA.O Českou cenu za architekturu bude bojovat 476 děl

ČKA v lednu vyhlásila 1. ročník soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. O nové prestižní ocenění se uchází úctyhodný počet téměř pětistovky přihlášených prací, z nichž porota složená z renomovaných zahraničních architektů nejprve vybere přibližně padesát architektonických realizací, které budou představeny na nominačním večeru 14. června v kulturním prostoru La Fabrika. Slavnostní galavečer, na němž z tohoto výběru vzejde deset finalistů, z nichž jeden se stane historicky prvním laureátem České ceny za architekturu, se uskuteční 7. listopadu v Místě pro nové umění – Jatka 78. Výstava všech nominovaných děl bude k vidění v průběhu listopadu a prosince v Centru současného umění DOX. Již nyní si můžete prohlédnout všechny přihlášené projekty na www.ceskacenazaarchitekturu.cz.Společné zasedání orgánů

5. dubna 2016 se v prostorách pražské Kanceláře ČKA uskutečnilo společné zasedání představenstva, dozorčí rady, Stavovského soudu a autorizační rady. Setkání všech těles ČKA probíhá nejméně jednou ročně, zpravidla před konáním valné hromady. Jeho cílem je především koordinace činnosti jednotlivých orgánů a výměna důležitých informací. Letošními hlavními body programu byla XXIII. valná hromada a zejména pak změny řádů, které budou orgány valné hromadě předkládat, a Česká cena za architekturu, jejíž první ročník právě probíhá. Zápis z jednání je dostupný na webu ČKA.Nominujte do Pocty ČKA!

Česká komora architektů uděluje Poctu osobnostem z oblasti architektury již od roku 2000. Laureáty vybírá odborná porota, která se každoročně obměňuje. Ocenění přitom může být uděleno jak žijícím osobnostem, tak in memoriam. Nominace do Pocty ČKA za rok 2015 jsou otevřeny do konce května 2016. Zasílat je můžete na e-mail [email protected] nebo poštou na adresu ČKA.

Bulletin na téma Rozvoj měst a obcí

Na začátku dubna jste ve vašich schránkách mohli nalézt první vydání Bulletinu ČKA v letošním roce. Věnovali jsme se v něm nanejvýš ožehavému tématu, a sice rozvoji našich sídel. MMR zde pro nás např. zrekapitulovalo plnění závazků z Politiky architektury a stavební kultury ČR, zástupci Svazu měst a obcí uvedli, jakou spolupráci s architekty upřednostňují, a několik zastupitelů či starostů uvedlo svoji zkušenost s architektonickou soutěží či pozicí městského architekta. Nejnovější Bulletin je rovněž k dispozici on-line. Prozradíme vám také, na co se můžete těšit příště: hlavním tématem bude Česká cena za architekturu.INFO PRO ČLENY ČKARegistrujte se na webu Komory

A připojte se k více než dvanácti stovkám vašich kolegů, kteří již tak učinili! Registrace je určena pouze členům ČKA. A co přihlášením na web Komory získáte?
  • Přístup ke vzorům smluv, vyhláškám, zákonům a všemu důležitému pro výkon profese,
  • možnost veřejnosti představit své portfolio, pozvat ji na své akce apod.,
  • možnost zapojit se do diskuse nejen nad komorovými tématy.
Co k registraci potřebujete?
  • Navštívit www.cka.cz, kde v horní liště nabízíme možnost „Přihlášení“,
  • zadat jednoduché přihlašovací jméno (bez mezer, diakritiky, pomlčky, tečky či podtržítka),
  • znát číslo své autorizace,
  • použít e-mail, který máte uvedený v databázi ČKA,
  • vyčkat na schválení registrace, které vám bude zasláno na e-mail.
Aktualizujte si své údaje v databázi ČKA!

V souvislosti s pravidelnou údržbou databáze kontaktů vybízíme členy ČKA ke kontrole osobních údajů. Tu můžete provést na webu ČKA v sekci Svět architektury v seznamu architektů. Zjistíte-li zde jakoukoliv nesrovnalost, vyplňte formulář pro aktualizování údajů a kontaktujte Milenu Ondrákovou na e-mailu [email protected].Český Krumlov hledá městského architekta

Dalším městem, které zřizuje pozici městského architekta, je Český Krumlov. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 16. května 2016. Více informací na webu ČKA v sekci Burza práce.Monitoring médií

Mnozí z vás již ho mají, jiní s ním ještě otálejí. Přihlaste se k odběru monitoringu médií a získávejte informace o dění z oblasti architektury! Zajímají vás mediální výstupy z oblasti architektonických soutěží a událostí s architekturou spojených? Kontaktujte tiskovou mluvčí Komory Zuzanu Hoškovou na e-mailu [email protected] a následně vás zařadíme do databáze odběratelů. Po přihlášení získáte dvakrát měsíčně přehled o těch nejzajímavějších mediálních ohlasech.S novým akademickým rokem nové příležitosti

FA ČVUT v Praze vypisuje hned několik výběrových řízení. Jsou určena jak zájemcům o doktorské studium, tak pedagogům a vedoucím ateliérů. Více informací zjistíte na stránkách fakulty v sekci Úřední deska.Kde žádat o vyjádření o sítích elektronických komunikací?

K 1. červnu 2015 došlo k rozdělení společnosti O2 Czech Republic na dvě vzájemně nezávislé společnosti. Nová společnost Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) převzala od O2 především telekomunikační infrastrukturu. Nově tedy vyjádření o existenci komunikačních sítí vydává společnost CETIN, nikoliv O2 Czech Republic. Všechny dokumenty a kontakty jsou uvedeny na webových stránkách www.cetin.cz nebo na stránce www.cetin.cz/dokumentace-site.Architekt obci

Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec vyhlašují soutěž Architekt obci. Cílem soutěže je podpora dlouhodobé spolupráce mezi architekty a samosprávou obcí a měst. Přihlášky do soutěže je možné zasílat až do 20. května.

Více informací ZDE.

AKCE A ZÁŠTITYNegrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město

KDY? 10. května 2016 od 11 h
KDE? Negrelliho viadukt, roh Sokolovské a 1. Pluku, Praha 8

Součástí tiskové konference k 10. ročníku Noci literatury bude také představení projektu Léto pod viaduktem 2016, které na několik měsíců promění parkoviště mezi Křižíkovou a Sokolovskou v příjemné prostředí pro trávení volného času. Projekt připravuje CCEA (Centrum pro středoevropskou architekturu), které se dlouhodobě věnuje proměně okolí Negrelliho viaduktu. Kromě dočasného projektu budou představeny i vize využití Negrelliho viaduktu po plánované rekonstrukci (2017–2020). Tiskovou konferenci pořádají Česká centra, účast na akci potvrzujte na e-mailu [email protected].Seminář Odstraňování staveb

KDY? 25. května 2016 od 10 h
KDE? Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1

Jana Vašíková z Kanceláře veřejného ochránce práv bude prezentovat stanoviska ochránce, která vycházejí z kauz, s nimiž má úřad zkušenosti. Dozvíte se zde také o judikaturách správních soudů a stanoviscích MMR na dané téma. V semináři jsou obsažena témata týkající se vymezení pojmu stavby a jejich změn, druhů nepovolených staveb, řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby, vymezení okruhu účastníků obou řízení včetně jejich procesních práv až po otázky týkající se výkonu rozhodnutí o odstranění stavby. Přednáška je zaměřena na osobu stavebníka, investora a projektanta ve vztahu k postupům stavebního úřadu v řízeních o nepovolené stavbě. Poplatek za seminář je pro členy ČKA 500 Kč, pro veřejnou správu 700 Kč a pro ostatní zájemce 1000 Kč. Registrace na e-mailu [email protected].

Více informací na www.cka.cz.OTTA: Vzdělávání v architektuře

KDY? 26. května 2016 od 14 h
KDE? Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1

ČKA ve spolupráci s platformou Architekti ve škole, Nadací Proměny Karla Komárka a spolkem Pěstuj Prostor pořádá diskusi, tentokrát zaměřenou vzdělávání dětí a mládeže v architektuře. Cílem setkání je zhodnotit aktuální situaci ve vzdělávání k péči o kulturní prostředí – architekturu. Na diskusi srdečně zveme všechny, kteří se tématu vzdělávání dětí a mládeže věnují, architekty, pedagogy, městské i krajinářské architekty, politiky, zástupce neziskových organizací, veřejné správy i širokou veřejnost. Svoji část na debatě potvrzujte na e-mailu [email protected].

Více informací na webu a Facebooku ČKA.Křižovatky architektury

KDY? 2. června 2016
KDE? Národní technické muzeum v Praze

8. ročník konference, letos s podtitulem Kulturní krajina: proměny – tvorba – ochrana, přinese vystoupení představitelů politického života, státní správy, vedení měst a obcí a samozřejmě profesí, především architektů a urbanistů, což jí nepochybně může dodat řadu nových impulzů. Účast v programu přijali mj. Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí, Klára Salzmann, členka představenstva ČKA, Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Konference je zařazena do programu CPV a členové ČKA mají 20% slevu na vstupném.

Více informací na webu ČKA v sekci
Svět architektury.
Architektky II: Angela Deuber

KDY? 2. června 2016, 19: 30
KDE? Studio Hrdinů, Veletržní palác, Národní galerie

Angela Deuber patří k mladší generaci švýcarských architektů a její práci se již dostalo mezinárodního uznání. Její opatrný, vizionářský přístup k úkolu přináší významné a nezávislé výsledky se silnou expresí. V přednášce hovoří o svém osobním chápání architektury a vysvětluje jej na vybraných příkladech. Její ateliér vytvořil množství nezaměnitelných budov a projektů, mezi něž patří například Dům na Hebridských ostrovech, Skotsko (2014), Školní budova v Thalu, kanton St. Gallen, Švýcarsko (2012), a přestavba pozdně středověkého domu ve Stuls v Graubündenu, Švýcarsko (2012).

Cyklus přednášek sdružení Kruh následně čeká letní přestávka. V říjnu se však můžete těšit na pokračování cyklu Architektky a na již tradiční Den architektury.

Více informací na www.kruh.info/program.html .
reSITE 2016: Města a migrace

KDY? 16.–17. června 2016
KDE? Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8

V červnu bude Praha již popáté místem s nejvyšší koncentrací světových špiček z oborů architektury, urbanismu, městského plánování a krajinotvorby. Vizionáři, odborníci, primátoři významných metropolí anebo zástupci mimořádných občanských iniciativ budou v pražském Foru Karlín nabízet inovativní řešení a cesty, jak se mohou města Evropy a Západu úspěšně a bezbolestně vyrovnat s přílivem nových obyvatel. Odbornou konferenci doprovodí bohatý program pro nejširší veřejnost v pražském veřejném prostoru.

Členové ČKA mají 50% slevu na vstupném. Slevový kód je dostupný na webu ČKA po registraci do intranetové verze webu.SOUTĚŽNÍ OKÉNKO

Karty porotců na webu ČKA

Zdokonalili jsme servis vyhlašovatelům soutěží! S cílem zjednodušit jejich orientaci na webu ČKA při hledání vhodných porotců jsme zavedli tzv. karty porotců. U nezávislé odborné části poroty je nyní uvedeno, s jakými soutěžemi má daný porotce zkušenosti. Věříme, že tento krok nám pomůže ještě lépe prosazovat soutěže u jejich potenciálních vypisovatelů.


Výsledky i nové příležitosti pro architekty

Své výsledky má soutěž o novou lávku přes řeku Lubinu v Příboře. 1. cenu získal tým Marka Blanka, Petra Teje, Vítězslava Vacka, Jana Mourka a Janka Srnky. 2. cenu získal tým složený z Tomáše Hradečného, Kamila Měrky, Tomáše Kozla, Petry Holubové, Františka Denka a Ondřeje Pauláta. 3. cena pak putuje do rukou ateliéru Link projekt (Petr Damek, Michal Palaščák a Stanislav Brtáň).

V sekci probíhajících soutěží na vás čekají hned čtyři příležitosti s termínem odevzdání návrhů během května, pět během června a jedna v červenci 2016. Namátkou vybíráme např. soutěž o knihovnu a společenské centrum v Úvalech, sportovní areál Dukla v Pardubicích či rekonstrukci a dostavbu budov FF UK v Praze v Opletalově ulici. Navštívit na webu ČKA se jistě vyplatí i sekci připravovaných soutěží, kde se dozvíte, že PS Soutěže např. konzultuje přípravu soutěže o návrh v Kolíně, Jihlavě, Berouně, Trutnově či Nepomuku. Soutěže se zdá zalíbily i Národnímu muzeu, které chystá nové prostorové a výtvarné řešení výstav.

Vše o soutěžích naleznete na www.cka.cz/cs/souteze.

TIRÁŽ A ODHLÁŠENÍ

Elektronický Zpravodaj České komory architektů (ČKA)

Newsletter pro vás připravuje tisková mluvčí ČKA Zuzana Hošková, kontaktovat ji můžete například e-mailem. Kontakty na ostatní zaměstnance Kanceláře ČKA naleznete ZDE.

V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu [email protected]. Jakmile to bude možné, odhlásíme vás.
Newsletter je přednostně určen členům ČKA, dále pak spolupracujícím organizacím, studentům a veřejnosti.
Copyright © *|2015|* *|Česká komora architektů|*,
Všechna práva vyhrazena.
Naše adresa je:

Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Naše webové stránky jsou www.cka.cz.