Pokud se Vám zpráva nezobrazuje správně, zkuste ji otevřít tady.

Vyhlásili jsme 1. ročník České ceny za architekturu. Své projekty můžete do soutěže přihlašovat až do 15. dubna 2016! Nabízíme také 50% slevu na reSITE pro členy ČKA.Newsletter ČKA, únor 2016

Vážené architektky, vážení architekti,

Česká komora architektů bude od letošního roku nově vyhlašovat Českou cenu za architekturu. Podrobnosti o novém oborovém ocenění přinášíme ve vydání aktuálního newsletteru. V prosinci jsme předali Poctu Věře Machoninové a současně Vás vyzýváme k podávání nominací za rok 2015. Představenstvo ČKA rovněž schválilo termín a místo konání valné hromady 2016. Do svých diářů si zapište termín 16. dubna. Sejdeme se tentokrát v Brně. Přinášíme Vám také informace o stavebním či památkovém zákonu, které máme v souvislosti s působením ČKA v roli oficiálního připomínkového místa takříkajíc z první ruky.

Příjemné čtení přeje

Zuzana Hošková

ZPRÁVY Z KOMORYČeská cena za architekturu

Velkým projektem, který jsme pro letošní rok intenzivně připravovali, je bezesporu nové oborové ocenění ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU (ČCA) pod hlavičkou Komory. Architekti do soutěže mohou svá díla přihlašovat přes jednoduchý on-line formulář do poloviny dubna 2016. Vítězové přehlídky kvalitních architektonických realizací budou představeni na slavnostním galavečeru na konci letošního roku. Cena ČKA sází především na přítomnost odborné akademie, prestižní sedmičlennou mezinárodní porotu, ojedinělý koncept propagace architektury v průběhu celého roku a skrze jednotlivé regiony České republiky. Potěšující zprávou zejména pro mladé architekty je rovněž nulový poplatek za registraci do soutěže. Prvního ročníku ceny se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s projekty realizovanými na území ČR a dokončenými mezi lety 2011 a 2015. Záznam z tiskové konference k vyhlášení ČCA je dostupný na webových stránkách Komory. Více informací o projektu najdete na www.ceskacenazaarchitekturu.cz a ZDE.


Na „valnou“ tentokrát do Brna

Valná hromada ČKA 2016 se bude konat 16. dubna od 10 h v prostorách Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na valné hromadě se tradičně uskuteční volby do orgánů ČKA (představenstvo, dozorčí rada a Stavovský soud), bude jednáno o vnitřních řádech ČKA a proběhne hlasování o rozpočtu pro letošní rok. Informace o programu a podklady pro jednání budeme průběžně aktualizovat na webu ČKA v sekci Valná hromada.


Kalkulačka pro architekty a jejich klienty

Od června 2015 je na webových stránkách ČKA umístěn program, který po dosazení údajů vypočítá předběžnou časovou náročnost projektových fází pozemní a krajinářské stavby (a nově také v oblasti územního plánování). Po dosazení průměrné hodinové sazby konkrétní projekční kanceláře je následně možné obdržet výpočet ceny za jednotlivé fáze projektu. Programovou aplikaci připravila PS Standardy a honoráře a vznikla ve spolupráci s ČKAIT jako součást Manuálu pro zadávání veřejných zakázek. „Kalkulačka je živý nástroj a podléhá správě Komory. Pracovní skupina očekává z řad odborné i laické veřejnosti připomínky a náměty na zlepšení tak, aby tento potřebný nástroj byl pro užití co možná nejpřitažlivější a přispěl ke kultivaci procesů a vztahů mezi klientem a architektem a k nastavení vyššího stupně odbornosti vstupních parametrů výkonu profese,“ uvádí za PS Standardy a honoráře Pavel Rada.

Program si můžete vyzkoušet ZDE.Výjezdní zasedání představenstva ČKA a jednání V4 v Brně

Začátkem února se v Brně uskutečnilo výjezdní zasedání představenstva ČKA. Na dopolední uzavřenou část navázala odpolední diskuse s architekty a studenty architektury, odbornou veřejností a médii zaměřená na činnost Komory. Diskutovanými okruhy byly např. chystané změny v legislativě související s výkonem profese architekta či architektonické soutěže, standardy výkonu povolání či Komorou aktuálně připravovaná Česká cena za architekturu. 5. února v Brně následně proběhlo setkání Visegrádských komor, které opět iniciovala a pořádala Česká komora architektů.

Podrobnosti z těchto dvou setkání pro Vás připravujeme a naleznete je na www.cka.cz.Spolupracujeme s MMR na konferencích pro veřejnou správu

Opět se účastníme odborných konferencí zaměřených na veřejnou správu. Ve dnech 5.–6. listopadu 2016 to byla např. Celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu, kterou pořádalo MMR. Ve spolupráci s ministerstvem a AUÚP jsme 9. listopadu pořádali vlastní konferenci Územní plánování a dotační výzvy. Na obou akcích jsme za účasti starostů či zaměstnanců stavebních úřadů prezentovali Manuál pro zadávání veřejných zakázek a s ním související Program pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zkrátka nepřišly ani architektonické soutěže. Na letošní únor plánujeme zopakování konference s tématem dotací a také konferenci na téma památkového zákona.

Chcete vědět o činnosti ČKA více? Nalistujte si na našem webu pravidelnou rubriku Tento týden v Komoře!Pocta ČKA 2014

14. prosince 2015 v Národním technickém muzeu proběhlo slavnostní předání Pocty ČKA Věře Machoninové. Akci předcházel diskusní panel za účasti předních odborníků na problematiku architektury druhé poloviny 20. století, organizovaný ve spolupráci s platformou Respekt madam. Debatu moderoval předseda poroty Pocty ČKA 2014 Adam Gebrian a zúčastnil se jí i další člen poroty profesor Rostislav Švácha. Mezi diskutujícími byl historik architektury Lukáš Beran, který program zahájil poutavou přednáškou o tvorbě manželů Machoninových. Dalšími účastníky panelu byl Pavel Směták, kurátor výstavy Galerie Jaroslava Fragnera Věra & Vladimír Machoninovi 60' / 70', Petr Klíma, autor knihy Kotvy Máje, Pavel Karous z projektu Vetřelci a volavky mapujícím výtvarná díla ve veřejném prostoru a Vladimir 518. Na diskusi následně navázalo slavnostní předání Pocty Věře Machoninové. Cenu a šek v hodnotě 50 000 Kč převzala z rukou místopředsedy ČKA Pavla Hniličky vnučka architektky Marie Kordovská. Na předávání promluvil za porotu Rostislav Švácha a také popularizátor architektury a znalec tvorby manželů Machoninových Vladimir 518.

Souběžně otevíráme nominace na Poctu ČKA 2015. Zasílat je můžete až do konce dubna na e-mail iveta.konigsmarkova@cka.cc.

Více informací najdete v tiskové zprávě ČKA.Program Architektura pro venkov

Před komunálními volbami 2014 Česká komora architektů vydala program Architektura pro komunální politiku. V zásadě se jedná o soubor doporučení, „politiku architektury“, na komunální úrovni. Materiál u zástupců samospráv zaznamenal velký ohlas a řada z nich se k němu otevřeně přihlásila ve svém programovém prohlášení. Stále více politiků se tedy zajímá o to, co by jim mělo být vlastní – péči o naše bezprostřední prostředí, jež se přímo odráží na kvalitě našich životů. S cílem tento zájem ještě více posílit i u vedení menších měst a obcí, kde je situace vzhledem k napjatému rozpočtu mnohdy problematická, jsme vytvořili odvozený dokument zaměřený přímo na venkov.

Materiál Architektura pro venkov je k dispozici na webu ČKA.Libeňský most stále v ohrožení

Dlouho očekávané výsledky studie Kloknerova ústavu ČVUT potvrdily, že technický stav mostu není dobrý, nicméně současně nevyloučily rekonstrukci mostu. Česká komora architektů považuje za zásadní chybu především přístup k této významné technické památce. O špatném technickém stavu mostu se hovoří již několik let a navzdory této skutečnosti správce objektu, Technická správa komunikací, jej nechal dále chátrat. Zcela zásadně zde tedy chybí jednání řádného hospodáře, který by měl chránit nejen veřejné prostředky, ale v případě takto význačných staveb i veřejný zájem. Dřívějšími investicemi do cenného mostu se mohlo zabránit jeho současnému stavu a dalším souvisejícím investicím.

Další podrobnosti uvádíme v tiskové zprávě ČKA.VŠE KOLEM SOUTĚŽÍArchitektonické soutěže bodují v analýze EEIP

Česká komora architektů se při propagaci architektonických soutěží setkává s řadou mýtů. Jedním z nich je jejich časová a finanční náročnost. Šedesátistránková analýza společnosti EEIP Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR, jež vznikla na objednávku Ministerstva pro místní rozvoj ČR, přitom potvrzuje, že architektonické soutěže nejsou ani nákladné a ani zdlouhavé. Dokument zpracovává především problematiku architektonických soutěží a porovnává jejich efektivitu s klasickým výběrovým řízením ve veřejných zakázkách. Analýza je dostupná na webu společnosti EEIP a více jste si o ní mohli přečíst v Bulletinu 03/15 s tématem veřejných zakázek na straně 37.Chceme prezentovat realizace architektonických soutěží

Pracovní skupina pro soutěže chce posílit propagaci architektonických soutěží na základě ukázek realizovaných staveb. Jste autorem některé z nich a máte k realizaci odpovídající fotodokumentaci?

Kontaktujte nás na e-mailu souteze@cka.cc.Výsledky soutěží i nové příležitostiSvé výsledky má několik hojně sledovaných soutěží. Jednou z nich je např. soutěž o prostor před Terminály 1 a 2 pražského letiště Václava Havla. Předmětem soutěže bylo zkvalitnění veřejného prostoru před oběma terminály, a to zejména zpřehlednění a reorganizace dopravních toků v návaznosti na plánovanou železniční stanici, nový systém parkování, vytvoření reprezentativních pobytových prostranství, kultivace vegetačních úprav a reklamních ploch. První cenu v 1. kole soutěže získal ateliér rala (na obr.). Dále byly uděleny dvě třetí ceny, které získalo sdružení CMC architects – Atelier DUA – Jan Mužík a D3A.

Uzavřená je také soutěž o Jiřího náměstí v Poděbradech. První cenu získali architekti Alexandr Kotačka a Eva Pyková, druhou cenu SCOB Arquitectura. Dále byla udělena dvě třetí místa: David Mikulášek, Linda Boušková, Filip Musálek, Martin Valíček a Petr Novotný, Martin Píša.

Z probíhajících soutěží upozorňujeme např. na proměnu náměstí Osvobození v Zábřehu (termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 30. 3. 2016), revitalizaci Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti (odevzdávka v 1. kole 2. 3. 2016) či rozšíření hřbitova v Hostivaři (termín 31. 3. 2016).

Vše o soutěžích najdete ne webu ČKA v sekci Soutěže.
TIRÁŽ A ODHLÁŠENÍ

Elektronický Zpravodaj České komory architektů (ČKA)

Newsletter pro vás připravuje tisková mluvčí ČKA Zuzana Hošková, kontaktovat ji můžete například e-mailem. Kontakty na ostatní zaměstnance Kanceláře ČKA naleznete ZDE.

V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu zuzana.hoskova@cka.cc. Jakmile to bude možné, odhlásíme Vás.

 

ZE SVĚTA LEGISLATIVYReagovali jsme na novelu stavebního zákona

Chystaná novela měla zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit povolování staveb, protože tyto procesy jsou v naší zemi ve srovnání se sousedy jedny z nejpomalejších. Předložený návrh novely však podle našeho názoru viditelné urychlení ani zjednodušení nepřinese. ČKA kritizuje zejména zvýšení počtu typů řízení, jež způsobí nepřehlednost povolovacího procesu. Novela dále neřeší problém povolování staveb jedním stavebním úřadem a neřeší ani špatnou komunikaci mezi orgány státní správy – stavebník si i nadále musí sám pro stavební úřad opatřovat stanoviska jednotlivých dotčených orgánů. Nedojde ani k řešení problematiky povinností a práv projektanta – otázky autorského a technického dozoru či informovanost projektanta o řízení. Chybí rovněž možnost bezplatného přístupu k normám či výslovné uvedení práv Prahy na vydávání Pražských stavebních předpisů.

Kompletní reakci ČKA najdete v tiskové zprávě.Stanovisko ČKA k památkovému zákonu

Návrh zákona o ochraně památkového fondu dle ČKA dostatečně neartikuluje architektonickou tvorbu, architekta a výsledky jeho práce či proces projektování. Současně zde chybí citlivá interpretace památek v souvislosti s vývojem civilizace a kultury. Návrh zákona se soustředí pouze na údržbu a konzervaci památkově chráněných objektů a opomíjí skutečnost, že nemovité kulturní památky jsou užívány jako každá jiná stavba a z tohoto hlediska jsou na ně kladeny nároky na reálnou funkčnost. Stavba se tedy musí přizpůsobit aktuálním potřebám už jen z hlediska vytápění, větrání, elektroinstalací a obecně soudobých nároků na hygienu, provoz a bezpečnost staveb.

Úplné znění vyjádření ČKA je dostupné ZDE.Závazné technické normy

V květnu 2015 Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně rozhodl, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) musí zdarma zpřístupnit závazné technické normy. Rozhodnutí soudu se opíralo zejména o to, že ve stávajícím stavebním zákoně je výslovně uvedeno, že přístup k závazným normám má být bezplatný. To by se však s připravovanou novelou tohoto zákona podle návrhu sněmovního hospodářského výboru mělo změnit. Je krajně nevhodné, že tento návrh byl do zákona navržen až sněmovním hospodářským výborem a neprošel tak řádně procesem připomínkování, jehož účastníkem by byla jak ČKA, tak ČKAIT. S návrhem naopak dotyčný výbor přišel až poté, co NSS rozhodl, že ÚNMZ musí závazné technické normy zveřejnit bezplatně. Obejití obou profesních komor a dalších organizací zahrnutých do připomínkového řízení z tohoto důvodu považujeme přinejmenším za zarážející. ČKA považuje zpoplatnění norem za závažný problém, který opět do značné míry komplikuje již tak složitý stavební proces. Z tohoto důvodu o této otázce aktuálně jednáme se sněmovními výbory v otázkách legislativy.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ČKA.Potřebujete komentář k legislativě?

Pak nalistujte stejnojmennou rubriku v sekci Legislativa na komorových stránkách. Nejnovější článek se týká např. autorského práva, konkrétně licence ve smlouvách o dílo. Mezi další zde zveřejněné informace patří např. zprávy o aktuálně chystaných zákonech či pohled na zahraniční legislativu.AKCE A ZÁŠTITYEvropský Habitat

KDY? 16.-18. března 2016
KDE? Praha

Regionální konference OSN Evropský Habitat, kterou organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj, bude mezinárodní regionální konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), která je jednou z pěti regionálních komisí OSN a sdružuje celkem 56 členských států Evropy, Balkánu, Severní Ameriky a části Asie. Tématem konference je Bydlení v životaschopných městech. Oficiálním výstupem konference bude dokument, tzv. Pražská deklarace, která bude přijata plénem Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN, který je výkonným orgánem EHK OSN pro otázky bydlení a rozvoje měst. Informace o této významné akci jsou k dispozici na www.europeanhabitat.com. Účast je otevřená a bezplatná (tlumočení zajištěno). Podmínkou je registrace na adrese www.habitat3.org/prague.


OTTA: Rekapitulace architektonických soutěží 2015

KDY? 17. února 2016 od 16 h
KDE?ČKA Praha

První letošní diskusí z okruhu OTTA bude již tradiční téma architektonických soutěží. V úvodu jako vždy krátce představíme několik typických příkladů a pak bude následovat debata se shrnujícím závěrem a doporučeními. Setkání organizuje Pracovní skupina ČKA pro soutěže, můžete se tak přímo dotázat těch, kteří soutěže schvalovali za ČKA. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, bez ní není možné stav soutěží zlepšovat. Debaty se zúčastní jak architekti, tak vyhlašovatelé soutěží. Pokud na setkání chcete důsledněji probrat konkrétní soutěž, informujte o tom prosím manažerku produkce Ivetu Königsmarkovou na e-mailu iveta.konigsmarkova@cka.cc., kde rovněž můžete potvrdit účast na této diskusi.


Cesty za architekturou

Galerie Jaroslava Fragnera i v letošním roce chystá zájezdy za evropskou architekturou. Vypravit se můžete např. do polské Vratislavi (druhý květnový týden) nebo španělské Barcelony (první červnový týden). Tématem obou výprav budou jak historické, tak současné stavby.

Chcete mít přehled o zajímavých akcích? Sledujte sekci Svět architektury na webu ČKA!NABÍDKA PRO ČLENY ČKA
Sleva 50 % na konferenci reSITE

Ve dnech 16. a 17. června 2016 bude Praha již popáté hostit světové špičky z oboru architektury, urbanismu, městského plánování a krajinotvorby. Vizionáři, odborníci, primátoři významných metropolí anebo zástupci mimořádných občanských iniciativ budou v pražském Foru Karlín nabízet inovativní řešení a cesty, jak se mohou města Evropy a Západu vyrovnat s přílivem nových obyvatel. Hlavním tématem konference budou Města a migrace. Akce probíhá pod záštitou ČKA a organizátoři nabízejí členům Komory 50% slevu za registraci. Slevový kód naleznete po přihlášení na webu ČKA. Registraci na konferenci můžete provést ZDE.


RIBA International Prize

Královský institut britských architektů oznámil novou mezinárodní cenu – RIBA International Prize. Bude udělena nejvýznamnější a nejinspirativnější stavbě dokončené v předchozích třech letech. Cena je otevřena architektům z celého světa a laureáty bude vybírat odborná porota složená z renomovaných architektů, jako jsou Kunlé Adeyemi, Richard Rogers či Marilyn Taylor. Registrace je otevřena do 8. března 2016 a je možné ji provést ZDE.


Změny v profesním pojištění

S účinností od 1. 10. 2015 byly prostřednictvím pojišťovacího makléře, společnosti MARSH, sjednány nové pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu činnosti autorizovaného architekta. Pojistné smlouvy byly opět uzavřeny se stávajícím pojistitelem ČSOB Pojišťovnou. Celkově přitom došlo ke zvýhodnění služeb a zvýšení možností pojištění či připojištění za snížené ceny. Jednou ze změn je např. možnost volby pojistného limitu u základního pojištění (200 či 500 tis. Kč). V základním pojištění došlo k rozšíření územního rozsahu na území celého světa vyjma Spojených států a Kanady. V případě připojištění zůstává územní rozsah Evropa, přičemž zde je nově možnost volby tohoto rozšíření.

Další informace zjistíte na webu ČKA.


Burza práce

Hledáte nové příležitosti nebo naopak nové kolegy do týmu? Navštivte Burzu práce na webu ČKA! Pro vložení inzerátu kontaktujte Ivetu Königsmarkovou
( iveta.konigsmarkova@cka.cc.). Standardní doba zveřejnění inzerátu je dva měsíce. Aktuálně se zde např. dozvíte, že město Rožnov pod Radhoštěm hledá městského architekta.KOMERČNÍ PREZENTACE

TaHoma® – nová inteligentní domácnost

Společnost Somfy, světová jednička v oblasti automatizace venkovního i vnitřního stínění, vjezdových bran a garážových vrat, na náš trh uvedla inteligentní domácnost TaHoma® neboli domácnost, která se umí chovat podle preferencí a způsobu života svých obyvatel. Jak? Díky bezdrátovému systému, v rámci kterého spolu zařízení a spotřebiče domácnosti spolupracují a přáním a aktivitám obyvatel se přizpůsobují. TaHoma® je kompatibilní s řadou předních značek domácího vybavení a s více než stovkou vlastních produktů. Systém je navržen tak, aby ho rychle a jednoduše dokázal nastavit a ovládat skutečně každý, a to prostřednictvím graficky velmi zdařilé aplikace, kterou můžete mít v chytrém telefonu, tabletu i počítači. Užitečné jsou například tzv. Smart scénáře, díky kterým se domácnost samočinně přizpůsobuje aktuálnímu počasí či plánované spotřebě energie. TaHoma® nabízí i funkci zpětné vazby, to znamená, že o dění v domácnosti svého majitele informuje, aby měl jistotu, že je vše v pořádku, nebo aby naopak rychle zjistil, co se děje, a vzdáleně mohl problém vyřešit.
Více informací na www.somfy.cz.Newsletter je přednostně určen členům ČKA, dále pak spolupracujícím organizacím, studentům a veřejnosti.
Copyright © *|2015|* *|Česká komora architektů|*,
Všechna práva vyhrazena.
Naše adresa je:

Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Naše webové stránky jsou www.cka.cz.