Pokud se Vám zpráva nezobrazuje správně, zkuste ji otevřít tady.

Vyhlásili jsme 2. ročník České ceny za architekturu, zveme na diskusi OTTA k soutěžím a nabízíme slevu na reSITE pro členy ČKA!Newsletter ČKA, únor 2017

Vážené architektky, vážení architekti,

zdravím Vás poprvé v novém roce! Zatímco ještě prožíváme dozvuky úspěšného pilotního ročníku České ceny za architekturu a pokračujeme v propagaci všech finalistů Ceny a dalších oceněných, vyhlásili jsme 2. ročník Ceny. Své realizace do něho můžete hlásit až do 21. dubna 2017. S napětím očekáváme, jaký počet soutěžních prací nám rok 2017 přinese. Povzbudivý je i vysoký počet architektonických soutěží, které v uplynulém roce získaly od Komory doložku regulérnosti. Vyhlášeno bylo 54 soutěží. Pozitivní bilanci také zmapuje únorové setkání OTTA, které byste si rozhodně neměli nechat ujít! A hodně se toho děje i v legislativě. 1. ledna nabyl účinnosti stěžejní zákon naší profese o výkonu povolání. Oblíbená „třistašedesátka“ na návrh ČKA nově obsahuje např. možnost distančních voleb do orgánů Komory. Hojně diskutovanou problematikou je také památkový zákon, který se aktuálně projednává v Poslanecké sněmovně.

Příjemné čtení přeje

Zuzana Hošková

ZPRÁVY Z KOMORYZveme na valnou hromadu!

XXIV. valná hromada ČKA se uskuteční 22. dubna 2017 od 10 h na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Na valné hromadě se tradičně uskuteční volby do orgánů ČKA (představenstvo, dozorčí rada a Stavovský soud), bude jednáno o vnitřních řádech ČKA a proběhne hlasování o rozpočtu pro letošní rok.

Informace o programu a podklady pro jednání budeme průběžně aktualizovat na webu ČKA v sekci Valná hromada.
Výzva k zasílání realizací do ročenky Česká architektura

Vydavatelé ročenky prosí k zaslání tipů na jedinečné realizované stavby dokončené v letech 2016 – 2017. Může se jednat o různé typy měřítek staveb, od veřejných prostorů, parků, novostaveb, rekonstrukcí, dostaveb až po interiéry. Vybraná stavba by měla být autorským řešením. Počet nabídnutých prací jednoho autora nebo ateliéru není omezen, jejich publikování v knize je však omezeno maximálně na 3 práce. Realizace může být kdekoliv na světě, alespoň jeden z autorů musí mít české občanství nebo národnost. Editorkou dalšího dílu ročenky, který vyjde v roce 2018, je architektka Marcela Steinbachová. Podklady je možné zasílat do konce března 2017.

Podobnosti naleznete na webu ČKA.
Společné zasedání orgánů

10. ledna 2017 proběhlo již tradiční společné zasedání orgánů České komory architektů. Jednání se zúčastnili představitelé představenstva, dozorčí rady, Stavovského soudu a autorizační rady. Cílem setkání byla vzájemná informovanost v rámci ČKA, rekapitulace činnosti Komory za rok 2016 a představení plánované agendy ČKA v roce 2017. Schůzka se současně uskutečnila před konáním dubnové valné hromady a shrnula tak zásadní úpravy řádů, které ČKA plánuje valné hromadě předložit.Česká architektura nominovaná na Mies van der Rohe Award 2017

ČKA a vybraní experti nominovali nejlepší české realizace posledních dvou let do prestižní mezinárodní soutěže Mies van der Rohe Award 2017. Komora doporučila k udělení Ceny Evropské unie za současnou architekturu pět projektů, Osamu Okamura taktéž pět děl a Jana Tichá tři stavby. Jedna z nominací pochází ze zahraničí, což pravidla soutěže také umožňují. Absolutní shoda ČKA a českých expertů panovala u dvou realizací – základní školy v Líbeznicích a Archeoparku Pavlov. Na prestižní evropskou cenu byl nominován také vítěz 1. ročníku České ceny za architekturu: Ateliér a dům Zen-Houses. Ze stovek nominací mezinárodní odborná porota následně vybrala užší okruh děl – čtyřicítku nejlepších evropských staveb, bohužel bez české účasti. Výsledky této prestižní ceny by měly být známy v květnu 2017.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ČKA, fotogalerii a reportáž o všech 10 nominovaných stavbách pak uvedl například web ČT24. Seznam 40 evropských realizací, které budou o prestižní cenu bojovat, najdete na webu organizátora přehlídky.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ČKA, fotogalerii a reportáž o všech 10 nominovaných stavbách pak uvedl například web ČT24.
Co přináší nová třistašedesátka?

1. lednem nabyla účinnosti novela zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V rámci připomínkového řízení se Komora snažila vrátit do zákona možnost vydávat nezávazný honorářový řád, což bylo v minulosti napadnuto ÚOHS. Komora následně vyjednávala podporu honorářů v Senátu v rámci uplatnění pozměňovacích návrhů senátorů. Novela však byla nakonec přijata bez honorářů, nicméně v rámci rozpravy v Senátu zaznělo, že by se otázka honorářů měla otevřít při další novele zákona, a to i s ohledem na vládou přijatou Politiku architektury a stavební kultury ČR. Zohledněny byly nicméně další výrazné připomínky ČKA, které např. poskytují možnost distančních voleb do orgánů Komory.

Nové znění zákona naleznete na webu ČKA v sekci Legislativa.
Stále více měst chce mít svého architekta

Kromě vzrůstajícího počtu architektonických soutěží nám velkou radost dělá také nárůst zájmu veřejnosti a našich sídel o pozici městského architekta. V prosinci 2016 Komora uskutečnila konferenci s tímto tématem, které se nám následně podařilo ve velké míře prezentovat v médích. Dvě reportáže odvysílala také Česká televize. V návaznosti na poziční dokument ČKA ke krajským volbám také Moravskoslezský kraj zvažuje zavedení pozice krajského architekta, který by měl pomoci v rozvoji měst a obcí na území kraje, které dosud vlastním architektem nedisponují.

Informace o prosincové konferenci je dostupná na webu ČKA. Reportáže České televize je k dispozici v ivysílání ČT. Informace o výběrových řízeních na pozice městského architekta jsou na webu ČKA v sekci Burza práce.
Pokračujeme v zahraniční spolupráci

V listopadu 2016 ČKA hostila důležité jednání Evropské sítě příslušných orgánů v architektuře (ENACA). Pracovního jednání se zúčastnilo třicet zahraničních členů této významné zahraniční organizace. Setkání se zúčastnil také vzácný host, předseda Evropské rady architektů (ACE) Luciano Lazzari. 24. února 2017 se Brně uskuteční každoroční setkání visegrádských komor, které opět hostí ČKA. Hlavními tématy setkání budou veřejné zakázky, architektonické soutěže a vzdělávání. Jako další hostující země byly pozvány Německo a Estonsko.Smlouva o spolupráci v oblasti památek

ČKA a Národní památkový ústav uzavřely smlouvu o spolupráci. Obě strany se dohodly, že vzájemná spolupráce se bude týkat především vzdělávání, osvěty a informovanosti odborné i laické veřejnosti různými způsoby a technikami, a dále péče o památkový fond a výzkumu v oblasti architektury, tvorby krajiny, urbanismu a územního plánování, rozvoje kulturní krajiny, kulturních památek a ostatních architektonicky cenných staveb, urbanisticky hodnotných území a památek stavitelství.Průvodce veřejnými zakázkami

Dvojpublikace Průvodce architekturou se zabývá veřejnými stavbami, které vznikly po roce 1990 v menších obcích a městech Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Nesleduje primárně jejich estetické kvality, ale zaměřuje se na ty realizace, které vznikly na základě architektonické soutěže, nebo jsou vyústěním dlouhodobé koncepční spolupráce samosprávy s architektem. Výsledkem je výběr 75 komunálních staveb různých měřítek a typologií, které by měly sloužit jako příklady hodné následování.

Stáže pro mladé

Předejte své zkušenosti mladým, pomozte jim získat kontakty a poznat nové prostředí. Využijte jiný pohled na věc a neotřelé nápady! Ověřte si potenciálního kolegu dříve, než s ním podepíšete pracovní smlouvu. Získejte kompenzaci nákladů na mentora, který se o mladého kolegu postará. Cílem programu Cesta pro mladé je propojovat studenty a firmy, vytvářet mezi nimi kontakty a dát oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu a studentům udělat si praxi v oboru, který studují a který je baví.

Více informací na info@cestapromlade.cz,+420 777 492 495.
Pozor na podvodné emaily nabízející spolupráci v Číně

Kancelář Komory obdržela upozornění na rozesílání podvodných nabídek spolupráce pro architekty na projektech v Číně. Poté, co podvodníci architekty zkontaktují a zašlou základní informace včetně smluv, vyzvou je k návštěvě v Číně. Následuje podpis smluv spojený se zaplacením různě vysokých částek (bohužel nikoli architektům) na právníky etc. Pokud podobnou nabídku práce obdržíte, nabádáme Vás ke zvláštní obezřetnosti. Nikdy neposílejte peníze neověřeným subjektům a pečlivě prověřujte také pozvání k prohlídce místa v zahraničí.SOUTĚŽNÍ OKÉNKO

Nejvíce soutěží v historii

Rok 2016 by se dal nazvat rokem architektonických soutěží. Bylo jich vyhlášeno nejvíce v historii. Počet 54 soutěží výrazně převyšuje uplynulé roky. K tomuto počtu se přiblížily snad jen roky 2013 a 2014, kdy bylo vyhlášeno zhruba 40 architektonických soutěží. Pro srovnání s rokem 2015 to pak bylo jen 25 soutěží. Mezi vyhlašovateli architektonických soutěží byla jak velká, tak menší města. Jednu z významných investic se rozhodl formou architektonické soutěže realizovat také Liberecký kraj. Většina zadání architektonických soutěží se přitom týkala úprav veřejných prostranství či náměstí. Soutěžily se však i územní plány měst. Vyhlášeno bylo také několik výtvarných soutěží na památníky a další díla ve veřejném prostoru.

Kompletní informace o výsledcích soutěží, probíhajících soutěžích či připravovaných investicích naleznete na www.cka.cz/cs/souteze. Vysokému počtu soutěží se také věnoval Český Rozhlas. Reportáž je on-line dostupná ZDE.Výsledky soutěží: Nové administrativní centrum, vědecká knihovna nebo území plán

Lesy ČR soutěžily své nové administrativní centrum. První cenu ve výši 1550 000 Kč získalo sdružení CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS + K4 ARCHITECTS & ENGINEERS + Ivo Stolek. Druhá cena ve výši 930 000 Kč náleží sdružení architektů Sosny, Straky, Atelier bod architekti a inženýra Svobody. Třetí cenu s ohodnocením 620 000 Kč získali DAM.architekti.

Novou podobu bude mít také Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, o její dostavbu soutěžilo celkem 6 návrhů. První cenou (300 000 Kč) byl ohodnocen návrh ateliéru Kuba & Pilař architekti (240 000 Kč), druhou cenu získalo studio Ivan Kroupa architekti a třetí cenu si odnesli Projektil architekti (180 000 Kč).

Pomocí architektonické soutěže se Kroměříž rozhodla hledat novou podobu svého územního plánu. První cenou ve výši 300 000 Kč byl ohodnocen návrh Michala Dvořáka, Ivana Gogoláka a Lukáše Grasseho. Druhou cenu s částkou 200 000 Kč získal Pavel Řihák a Mojmír Kyselka. Odměnu 80 000 Kč získal ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ.

Hodně sledovanou soutěží bylo řešení nového kruhového objezdu v Nepomuku s použitím tématu sv. Jana Nepomuckého. Zajímavé zadání se setkalo s velkým zájem architektů i výtvarníků. Ti soutěž obeslali 26 návrhy. První cenu získal Adam Kovalčík, uděleny byly dále tři druhé ceny, které získal Karel Přáda, Pavlína a Roman Kvita a Martin Vybíral. Vítězný návrh přitom téma Jana Nepomuckého představuje jako součást dopravního řešení.

Další příležitosti pro architekty

Krásná a nevšední témata pokračují i u aktuálně vypsaných soutěží. Zapojit se můžete např. do návrhu architektonického řešení rekonstrukce objektu bývalých jatek v Ostravě. Návrhy mohou architekti posílat do 24. února 2017.

Předmětem další soutěže je zhotovení architektonického návrhu na úpravu hlavního vstupu areálu Výstaviště Praha. Cílem obnovy vstupních bran a navazujících prostranství je otevřít areál Výstaviště Praha veřejnosti a včlenit ho do struktury okolního města. Předpokládaný termín zahájení realizace je rok 2018. Termín pro posílání návrhů je do 27. března 2017.

Ve Starém Plzenci se dále rozhodli hledat architektonické řešení přístavby stávající budovy školy a dostavby sportovní haly v areálu základní školy. Termín pro zasílání návrhů je do 31. března 2017.

Všechny příležitosti na www.cka.cz/cs/souteze/probihajici.ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURUCena vstoupila do 2. ročníku

18. ledna 2017 jsme vyhlásili Českou cenu za architekturu 2017. Architekti do ní mohou svá díla přihlašovat až do 21. dubna 2017. Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky za posledních pět let. Přihlašování opět proběhne formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů. Stejně jako v úspěšném pilotním ročníku se Cena ČKA opře o sedmičlennou mezinárodní porotu, odbornou akademii či celoroční a regionální propagaci architektury. Držitel hlavní Ceny a její finalisté budou představeni na slavnostním galavečeru, jenž se uskuteční na konci letošního roku.Prestižní sedmičlenná mezinárodní porota

O výsledcích Ceny bude rozhodovat mezinárodní odborná porota, která v červnu 2017 do užšího okruhu vybere přibližně 50 nominovaných děl. Z tohoto okruhu porota následně vybere zhruba 5 až 10 prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA, a z nichž porota zvolí držitele hlavní ceny. Členem mezinárodní odborné poroty pro rok 2017 je slovinský architekt Matija Bevk, specialista na významné veřejné zakázky a architektonické soutěže. Dalším porotcem je architekt Jiří Oplatek, který patří mezi nejvýznamnější české architekty působící v zahraničí, konkrétně ve švýcarské Basileji. Švýcarsko bude dále reprezentovat architektka Doris Wälchli, kterou českému publiku v roce 2013 blíže představila Galerie Jaroslava Fragnera. Bezesporu výraznou osobností bude také polský architekt a ilustrátor Jakub Szczęsny. Jeho patrně nejznámější realizací je tzv. Keret House – nejužší dům na světě. Sekci krajinářské architektury v porotě zastupuje Holanďan Eelco Hooftman, který je zakladatelem světově respektovaného krajinářského studia – GROSS.MAX. v Edinburghu. Druhou dámou v porotě bude Marianne Loof z Nizozemska, která je partnerkou velkého architektonického studia LEVS architecten v Amsterdamu. Slovenská republika bude mít své zastoupení v podobě architekta Lubomíra Závodného, který má bohaté zkušenosti s porotováním podobných soutěžních přehlídek a současně je také držitelem několika slovenských oborových ocenění.

Podrobnosti o jednotlivých porotcích naleznete na webu Ceny.
Vše o Ceně přehledně na jednom místě!

Chcete vědět o Ceně více? Nalistujte jeden z našich komunikačních kanálů. Jednoduché a přehledné – předně takové jsou webové stránky www.ceskacenazaarchitekturu.cz. Portál nabízí jak základní informace o aktuálním ročníku, tak pohled na předchozí ročník. Sekci aktualit průběžně doplňujeme o řadu zajímavých zpráv či odkazů na videa. Ta můžete také sledovat na YouTube kanálu České ceny za architekturu. Naleznete zde např. záznam ze slavnostního galavečera. Cena je také na Facebooku, přijměte naši pozvánku, staňte se fanouškem stránky a mějte informace z první ruky!Doprovodné akce

Také pro rok 2017 chystáme několik regionálních akcí. Akce budeme v průběhu roku aktualizovat ve stávajícím harmonogramu Ceny. 1. března 2017 v Galerii Architektury Brno např. startuje ohlédnutí za ročníkem 2016. Výstavu, jež představí všech 63 nominovaných děl, blíže pak finalisty Ceny, ale i ceny za Výjimečný počin či Mimořádné ceny VELUX a ERA21, můžete navštívit až do 13. dubna 2017. Další informace naleznete v sekci Aktualit na webu Ceny.Poděkování za podporu Ceny

Velký dík si zaslouží architekti, kteří svá díla do pilotního ročníku přihlásili. Díky této důvěře se Cena již v prvním ročníku mohla pyšnit 475 přihlášenými díly! Za podporu České ceny za architekturu 2016 děkujeme také všem institucím, které nad soutěžní přehlídkou převzaly záštitu. Obrovský dík pak patří zejména partnerům České ceny za architekturu, kteří nás podpořili v uspořádání přehlídky i všech doprovodných akcí. Hlavními partnery Ceny pro rok 2016 byla společnost KKCG a VELUX. Hlavním mediálním partnerem bylo vydavatelství Economia, pod jehož taktovkou v Hospodářských novinách vyšla celostátní příloha věnovaná výsledkům Ceny. Děkujeme a těšíme se na spolupráci v dalším ročníku, stejně jako na přihlášené projekty!AKCE A ZÁŠTITY

OTTA: Rekapitulace soutěží 2016

KDY? 23. února 2017 od 16 h
KDE? Kancelář ČKA Praha, Josefská 34/6, Praha 1

Rok 2016 by se dal nazvat rokem architektonických soutěží. Bylo jich vyhlášeno nejvíce v historii. Počet 54 soutěží výrazně převyšuje uplynulé roky. Pravidelné diskusní setkání OTTA zhodnotí soutěže v uplynulém roce 2016. V úvodu tradičně krátce představíme několik typických příkladů a pak bude následovat debata se shrnujícím závěrem a doporučeními. Akci předchází školení porotců, které proběhne od 12 hod.

Více informací na webu a na Facebooku ČKA.
Výstava Česká cena za architekturu 2016

KDY? 1. března–13. dubna 2017
KDE? Galerie architektury Brno

Výstava představí všechny realizace, které byly nominovány do užšího výběru. Podrobněji pak přiblíží práce finalistů a historicky prvního držitele hlavní ceny – ZEN-houses v Liberci. Představeny budou rovněž ceny za Výjimečný počin a Mimořádné ceny. Vernisáž proběhne 1. března od 18 hodin. Výstava bude následně otevřena až do 13. dubna 2017.

www.galeriearchitektury.cz.reSITE: In/Visible City

KDY? 22. a 23. června 2017
KDE? Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

V červnu proběhne již šestá mezinárodní konference reSITE pro architekty, urbanisty, municipality, developery i milovníky měst, největší svého druhu ve střední Evropě. reSITE 2017: In/visible City se zaměří na to, co není vidět, a přesto určuje podobu města. Tématem bude hmatatelná i nehmotná anatomie měst a to, jak se veškeré infrastruktury promítají do navrhování. Akce probíhá pod záštitou ČKA.

Členové ČKA mohou využít 50% slevu na základě speciálního slevového kódu, který je dostupný na webu ČKA po přihlášení.Jiná optika / Jonathan Sergison (GB)

KDY?2. března 2017, 19.30
KDE? Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
Cyklus sedmi přednášek s podtitulem Současné město pořádá sdružení KRUH. Projekt představí ojedinělé a tvůrčí pohledy na architekturu výjimečných osobností, které se nebojí prosazovat jiný pohled a vhled na současnou architekturu, a to i tím, že jsou v opozici k současným trendům. Každá z vybraných osobností představí svůj osobní přístup, který obohacuje světový kontext architektury, ať na poli praxe nebo architektonické teorie. V březnu např. do Prahy přijede britský architekt Jonathan Sergison, aby hovořil o nutnosti přizpůsobení architektury měnícím se potřebám bydlení. Jonathan Sergison je spolu se Stephenem Batesem zakládajícím partnerem významné architektonické kanceláře Sergison Bates architects, která získala od svého založení 22 ocenění za realizace ve Švýcarsku, Velké Británii i Rakousku. Cyklus přednášek probíhá pod záštitou ČKA.

KOMERČNÍ PREZENTACE

První showroom skrytých zárubní XINNIX v České republiceElegance a síla jednoduchosti. To jsou skryté zárubně XINNIX, které přináší nové možnosti řešení stylových interiérů. Svým zpracováním podtrhují minimalistickou tvář interiéru a díky tomu jsou aktuálně středem pozornosti mezi architekty a designery. Na stále větší oblibě si získávají nejen kvalitním technickým zpracováním, ale také možností zakomponovat dveře do širokého spektra povrchových úprav. I proto se společnost TWIN rozhodla vybudovat nový showroom, kde představí pestrou škálu možností skrytých zárubní XINNIX. K vidění budou dveře se skrytými zárubněmi v dřevěném obkladu, textilní tapetě, benátském štuku i vysokém lesku v kombinaci s bílou výmalbou. Ukážeme vám, jak dveře mohou splývat s okolní stěnou, i naopak možnost, jak učinit z dveří dominantu interiéru. Těšit se můžete rovněž na dveřní křídla otočná i posuvná sahající od podlahy až po strop, a to až do výšky 3000 mm.

Inspirujte se a objevte možnosti realizace obytných i kancelářských prostor, které vám společnost TWIN přináší!

www.skrytezarubne.info
www.twin.cz
Adresa: Budějovická 1035, Jesenice 252 42
Otevírací doba: PO–PÁ 13.00–17.00 (od 15. 2. 2017) nebo dle domluvy na tel. číslech
Karel Sedláček 602 224 106
Jan Flaišman 602 117 335


TIRÁŽ A ODHLÁŠENÍ

Elektronický Zpravodaj České komory architektů (ČKA)

Newsletter pro vás připravuje tisková mluvčí ČKA Zuzana Hošková, kontaktovat ji můžete například e-mailem. Kontakty na ostatní zaměstnance Kanceláře ČKA naleznete ZDE.

V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu zuzana.hoskova@cka.cz. Jakmile to bude možné, odhlásíme vás.
Newsletter je přednostně určen členům ČKA, dále pak spolupracujícím organizacím, studentům a veřejnosti.
Copyright © 2015-2017 Česká komora architektů,
Všechna práva vyhrazena.
Naše adresa je:

Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Naše webové stránky jsou www.cka.cz.