Pokud se Vám zpráva nezobrazuje správně, zkuste ji otevřít tady.

Přihlaste se do 1. ročníku České ceny za architekturu, nominujte osobnost na Poctu ČKA a přijďte hlasovat na valnou hromadu ČKA!Newsletter ČKA, březen 2016

Vážené architektky, vážení architekti,

přinášíme vám nejnovější informace o dění v Komoře. Blíží se nám XXIII. valná hromada a s ní také termín pro podávání přihlášek do České ceny za architekturu. Nenechte si tuto jedinečnou šanci ujít a zapojte se do prvního ročníku soutěžní přehlídky, v němž bude vítěze vybírat prestižní mezinárodní odborná porota! Otevřeli jsme rovněž nominace do 15. ročníku Pocty České komory architektů. Své tipy na osobnosti z řad architektury, kterým by toto ocenění dle vašeho soudu náleželo, můžete zasílat do konce května. Intenzivně pro vás rovněž připravujeme první vydání Bulletinu ČKA v letošním roce – tentokrát s tématem Rozvoj měst a obcí.

Je toho tedy opravdu hodně, nač se můžete těšit. A my se budeme těšit na setkání s vámi na dubnové valné hromadě!


Krásný březen přeje
Zuzana Hošková

ZPRÁVY Z KOMORYČeská cena za architekturu

Na konci ledna jsme vyhlásili první ročník České ceny za architekturu. Staňte se její součástí! Přihlásit můžete svoji realizaci z let 2011–2015 vzniklou na území ČR. Termín pro podávání přihlášek je do 15. dubna 2016. Soutěžní přehlídka je otevřena jak etablovaným ateliérům, tak mladým tvůrcům a není podmíněna členstvím v ČKA. Registrovat do soutěže se můžete prostřednictvím jednoduchého on-line formuláře na www.ceskacenazaarchitekturu.cz. Vstup do soutěže se přitom nepojí s žádnými registračními poplatky či náklady za tisk panelů apod. Poměřte svoje síly s ostatními českými architekty a přihlaste svůj projekt! O vítězi rozhodne sedmičlenná mezinárodní porota. Kromě webu ceny pro další informace navštivte také facebookový profil ČCA.Valná hromada ČKA

Srdečně zveme členy České komory architektů na každoroční valnou hromadu. Ta letošní se uskuteční 16. dubna od 9.30 v Brně, v budově Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno). Valná hromada volí na dobu tří let z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu. Dále schvaluje řády Komory (kromě autorizačního), výši příspěvků členů, výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory, rozpočet Komory na příslušný rok a bere na vědomí výsledky hospodaření roku předchozího.Setkání V4 v Brně

Začátkem února se uskutečnilo již druhé pracovní setkání architektonických komor a spolku visegrádské čtyřky. Toto setkání se tradičně konalo v budově Metodického centra moderní architektury v areálu vily Stiassni v Brně. Hostitelem byla stejně jako v minulém roce pracovní skupina Zahraniční aktivity. Za statutární město Brno pozvání přijal náměstek primátora Matěj Hollan. Za ČKA se jednání zúčastnil předseda ČKA Ivan Plicka a členové PS Zahraniční aktivity Jaroslav Šafer a Pavel Martinek. K diskutovaným okruhům byli dále přizváni architekti Karel Cieślar a Petr Lešek za Pracovní skupinu pro soutěže.

Podrobnosti o setkání najdete na webu ČKA v sekci Zahraniční spolupráce.Pocta ČKA za rok 2015

Česká komora architektů uděluje Poctu osobnostem z oblasti architektury již od roku 2000. Laureáty vybírá odborná porota, která se každoročně obměňuje. Ocenění přitom může být uděleno jak žijícím osobnostem, tak in memoriam. Nominace do Pocty ČKA za rok 2015 jsou otevřeny do konce května 2016. Zasílat je můžete na e-mail iveta.konigsmarkova@cka.cc nebo poštou na adresu ČKA. Více informací na www.cka.cz/cs/cka/cinnost-komory/pocta-cka.Profesní pojištění

V souvislosti s nabytím účinnosti nové pojistné smlouvy, která každé autorizované osobě umožňuje individuálně si zvolit výši pojistného limitu v základním pojištění, tímto upozorňujeme na nutnost úhrady pojistného nejpozději do 8. dubna 2016 v případě, že si autorizovaná osoba zvolí vyšší limit pojistného krytí pro rok 2016
(tj. 500 000 Kč za 1800 Kč/rok). Po uplynutí tohoto data bude možné zvolit a uhradit pojistné pouze za nižší pojistný limit (tj. 200 000 Kč za 1140 Kč/rok) a rozdíl pojistného bude autorizované osobě vrácen.Rožnov stále hledá architekta

Stále více měst se přiklání ke vzniku pozice městského architekta. Aktuálně vypisuje výběrové řízení na tento post Rožnov pod Radhoštěm. Výběrové řízení je otevřeno do 12. dubna a podrobnosti o něm najdete na webu ČKA v sekci Pro architekty – Burza práce.ČKA na Habitatu

Ve dnech 16.–18. března v Kongresovém centru v Praze proběhla událost světového formátu pořádaná OSN a MMR. Evropského Habitatu se prostřednictvím spolupráce s agenturou CzechTourism zúčastnila také Česká komora architektů, která zde představila první ročník České ceny za architekturu, další akce ČKA a rovněž tiskoviny vydávané Komorou.
VŠE KOLEM SOUTĚŽÍOTTA a školení porotců

V únoru v pražské Kanceláři ČKA proběhly dvě důležité akce ve vztahu k architektonickým soutěžím. První z nich bylo dlouho očekávané školení porotců, které bylo beze zbytku obsazeno během několika málo dní po spuštění registrace. ČKA plánuje jeho zopakování. Své místo na semináři si můžete zamluvit na e-mailu souteze@cka.cc. Na seminář následně navázala debata z cyklu OTTA, která zrekapitulovala architektonické soutěže loňského roku. Na akci vystoupili zástupci PS Soutěže, porotci, soutěžící architekti i vyhlašovatelé. Videozáznam a zápis z OTTY je dostupný na webu Komory v sekci ČKA – OTTA.


Výsledky soutěží i nové příležitosti

Ukončena byla např. soutěž o revitalizaci historického jádra Tetína. Své návrhy do ní zaslalo 15 týmů a uděleny byly ceny v celkové hodnotě 150 tis. Kč. Porota udělila dvě druhá místa (Jakub Chvojka / spoluautoři: Radek Dragoun a Helena Lihanová; Jan Mackovič / spoluautoři: Zuzana Kučerová, Kateřina Burešová a Jana Kusbachová) a jedno místo třetí (Markéta a Petr Veličkovi).

Z probíhajících soutěží pak velký zájem u architektů vzbudila renovace budovy nové radnice Prahy 7 či dlouho připravovaná soutěž o územní plán Mariánských Lázní (termín 10. 5. 2016). Čerstvě vyhlášenou a neméně zajímavou soutěží je architektonické ztvárnění interiérů Ústavního soudu v Brně (termín 16. 5. 2016). K nalistování vám rovněž doporučujeme sekci Připravované soutěže na webu ČKA, kde se dozvíte, jaké soutěže aktuálně s městy a obcemi konzultujeme.


Kompletní přehled soutěží a manuál pro jejich zadavatele najdete na www.cka.cz/cs/souteze.

AKCE A ZÁŠTITYOTTA: Participace v architektuře

KDY? 6. 4. 2016 16:00 - 19:00
KDE? DEPO2015, Plzeň

ČKA ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor a kreativní zónou DEPO2015 srdečně zve na další setkání z debatního cyklu OTTA (Otevřený think tank architektů) na téma participace. Zapojení veřejnosti do péče o prostředí, ve kterém žije, se stává stále žádanější a důležitější. Je zapotřebí propojovat architekty se sociology a dalšími odborníky na participaci. Cílem akce je přinést odpovědi na témata s participací spojená. Jak zadávat participaci a jak architektonické práce s participací? Jak nastavit participaci u plánování a developerské výstavby? Jak při přípravě participativních projektů spolupracuje veřejný sektor, neziskovky? Smyslem think tanku je definovat vhodnou pozici ČKA.

Svoji účast potvrzujte Ivetě Königsmarkové z ČKA na e-mailu iveta.konigsmarkova@cka.cc.Architektky II

KDY? 7. 4. 2016, 19:30 h
KDE? Kino 35, Francouzský institut v Praze

Projekt Architektky II navazuje v roce 2016 na předchozí stejnojmenný cyklus, který mapuje, zkoumá a představuje architekturu z pozice tvůrkyň. Cílem je obohacení naší scény o pohled respektovaných představitelek světové architektury jak v rovině teoretické, tak i praktické. Na začátku dubna v rámci cyklu vystoupí francouzská architektka Mariabruna Fabrizi a polská architektka Małgorzata Pizio-Domicz. V květnu a červnu se pak ve Veletržním paláci můžete těšit na zástupkyně švýcarské architektury Isu Stürm, Nathalii Rossetti a Angelu Deuber. Podrobnosti na webu ČKA a www.kruh.info.Seminář k problematice územního plánování

KDY? 12. 4. 2016, 9.30–15.00
KDE? Pavilon Rotunda, Brněnské výstaviště

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje pořádá seminář k aktuální problematice územního plánování jako metodickou pomoc úřadům územního plánování, stavebním úřadům a projektantům. Přednášet bude Ing. Tomáš Sklenář, ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Program semináře: vliv novely SZ na pořizování ÚP a RP; financování ÚP, RP a územních studií z IROP, SC 3.3; financování ÚP malých obcí z národního programu v r. 2016 vč. předpokladu pro rok 2017; problematika změn územních plánů; jak se vyvarovat chyb při pořizování ÚP (velký blok aktuálních stanovisek OÚP MMR a výběr z judikatury); nebojme se regulačních plánů, dotazy a odpovědi. Vstup zdarma, registrace ZDE.Svoboda panoramatu

KDY? 13. 5. 2016, 11.00–13.00
KDE? Klub JazzDock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

Mezinárodní sdružení literární a umělecké (ALAI, Association littéraire et artistique internationale) pořádá semináře zaměřené na autorské právo. Velmi aktuálním tématem v návaznosti na evropskou legislativu bude v květnu tzv. svoboda panoramatu. Příspěvek přednese Pavla Sýkorová, která se problematikou svobody panoramatu (§ 33 aut. zák.) akademicky zabývá, následovat bude diskuse. Semináře jsou veřejné, vstup pro členy ALAI zdarma, nečleni platí vstupné 500 Kč.

Další informace ZDE.


Kompletní seznam akcí naleznete na webu ČKA v sekci Svět architektury.

KOMERČNÍ PREZENTACEVytápění, jak možná neznáte

V dnešní době je možné si dopřát technické a zároveň moderní prvky, které náš domov výrazně obohatí. Není problém zajistit si čisté a kvalitní vytápění. Krby a krbová kamna dnes nejen symbolizují „teplo domova“, ale často také účinně vytápějí rodinné domy a byty. Přispívají k úsporám energie. Potěší svými možnostmi nejednu rodinu a zároveň jim dopřejí čisté teplo domova. Není nad příjemné posezení se svými blízkými a přáteli v dosahu krbu a přitom nemít starost o vlastní topivo nebo o to, jak nakládat se vzniklým odpadem či jak se vyvarovat prachu a obdobnému znečištění. V oblasti krbového vytápění si vám dovolujeme nabídnout výrobky společnosti Karma Český Brod a.s., které splňují všechny výše uvedené požadavky. Výrobky, kde se jako topivo používá plyn. Krbovou vložku Elegance Exclusive s mnoha proměnami. Její jednotlivé rámečky dokazují, že se krb dá přizpůsobit různorodému interiéru. Volně stojící krby řady Decore, Absolute, Intelligence, Sense dále nabízí možnost odvodu spalin do komína. Nové provedení však nabízí také možnost odvodu spalin i v případě, že nemáte komín. Volně stojící krby se totiž vyrábějí i v provedení přes zeď. Odkouření vám zajistí nejen odvod spalin, ale zároveň i přísun čerstvého vzduchu pro hoření krbu. U všech výrobků naleznete dokonalý design, jednoduché ovládání, plno bezpečnostních prvků. Díky regulaci se v interiéru automaticky udržuje nastavená teplota, která zajišťuje patřičný komfort.

www.karma-as.cz


TIRÁŽ A ODHLÁŠENÍ

Elektronický Zpravodaj České komory architektů (ČKA)

Newsletter pro vás připravuje tisková mluvčí ČKA Zuzana Hošková, kontaktovat ji můžete například e-mailem. Kontakty na ostatní zaměstnance Kanceláře ČKA naleznete ZDE.

V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu zuzana.hoskova@cka.cc. Jakmile to bude možné, odhlásíme vás.
Newsletter je přednostně určen členům ČKA, dále pak spolupracujícím organizacím, studentům a veřejnosti.
Copyright © *|2015|* *|Česká komora architektů|*,
Všechna práva vyhrazena.
Naše adresa je:

Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Naše webové stránky jsou www.cka.cz.