Pokud se Vám zpráva nezobrazuje správně, zkuste ji otevřít tady.

Volby do orgánů ČKA, Architekti na jedné lodi, ACE jednala v PrazeNewsletter ČKA, květen 2015

Vážené architektky, vážení architekti,

hlásím se Vám s Newsletterem ČKA ve zcela novém kabátu, který je po valné hromadě doslova nabitý novinkami. Dozvíte se, kdo stanul v čele orgánů, a představím Vám změny ve struktuře pracovních skupin. Dále Vám prozradím, jaká evropská stavba se může pyšnit titulem Mies van der Rohe Award 2015, či termín konání 5. ročníku akce Architekti na jedné lodi.

Věřím, že si novou a jednodušší grafickou strukturu elektronického zpravodaje oblíbíte, a přeji Vám příjemné jarní čtení!

Zuzana Hošková

ZPRÁVY Z KOMORYOzvěny letošní valné hromady

18. dubna proběhla XXII. valná hromada ČKA, která stanovila priority Komory pro nadcházející období. Tématem číslo jedna byly architektonické soutěže. Architekti ocenili jejich nárůst, mnozí však upozornili také na to, že Komora musí dbát na jejich kvalitu. Základem úspěšného výsledku architektonické soutěže, ze které bude těžit jak vyhlašovatel, tak veřejnost, je zejména dobře proškolená odborná porota. ČKA má na svých webových stránkách zveřejněný seznam doporučených porotců soutěží. Ti by zde nově měli mít také vyplněné reference v podobě absolvovaných školení či seznamu soutěží, v jejichž odborné porotě usedli. Dalšími diskutovanými body byly také cílená podpora mladých architektů a jejich motivace ke vstupu do Komory, založení pracovní skupiny pro památkovou péči či uskutečnění kulatého stolu na téma Pražských stavebních předpisů. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě ČKA.


Volby potvrdily kontinuitu ve směřování Komory

Na valné hromadě se uskutečnily také volby do orgánů ČKA. Do představenstva byli nově zvoleni Milan Svoboda, Karel Cieślar a Petr Velička. Post za region Praha obhájil Pavel Hnilička. V dozorčí radě svůj mandát obhájili všichni volení zástupci – Pavel Rada, Miroslav Holubec a Josef Patrný. Stavovský soud nově posílí Tomáš Vích a znovuzvoleni byli David Mateásko a Karel Doležel. Na prvních zasedáních po valné hromadě byli do čela představenstva zvoleni Ivan Plicka (předseda), Pavel Hnilička (1. místopředseda), Jaroslav Šafer a Pavel Martinek (2. místopředsedové). Do vedení dozorčí rady usedl Pavel Rada (předseda), Miroslav Holubec (1. místopředseda) a Jana Kaštánková (2. místopředsedkyně). Obsazení postů ve Stavovském soudu zůstalo beze změny – předseda Václav Šebek a místopředseda David Mateásko. Částečně se proměnila i struktura pracovních skupin – Petra Leška v čele PS Soutěže střídá Milan Svoboda a znovuzavedenou PS Památková péče povede Karel Cieślar. V plánu je rovněž založení PS Národní cena za architekturu.


Důležité jednání ACE v Praze

Koncem března proběhlo historicky první jednání pracovní skupiny Evropské rady architektů (ACE) na půdě pražské Kanceláře ČKA. Hostiteli této akce byly pracovní skupiny Zahraniční aktivity a Soutěže. Organizačně dlouhodobě připravované jednání pracovní skupiny ACE Soutěže a veřejné zakázky si kladlo za cíl nejen projednání důležitých témat, jako je prosazování zadávání veřejných zakázek formou architektonické soutěže, ale také přiblížení ČKA Evropě, představit ji zástupcům evropských Komor a institucí. Jednání zahájil předseda ČKA Ivan Plicka, za ČKA se schůzky zúčastnili Petr Lešek a Michal Fišer z pracovní skupiny Soutěže. Podstatným bodem programu pražského setkání bylo pokračování diskuse k tématu transpozice evropské směrnice do legislativy členů EU. Další informace o jednání najdete na webu ČKA v sekci Zahraniční spolupráce.


Honba za nejlepšími studentskými pracemi odstartována!

Vyhlásili jsme již 16. ročník tradiční Přehlídky diplomových prací. Jejím cílem je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice. Prestižní soutěží Komora přispívá ke zvyšování standardu architektonického školství a k propagaci architektury směrem k veřejnosti. Předmětem soutěže se stanou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických oborů na vysokých školách ve školním roce 2014/2015. V porotě letos usednou opět přední odborníci nejen z řad autorizovaných architektů. Jsou mezi nimi architekti Jaromír Kročák, Petr Janda, Jan Magasanik, krajinářská architektka Eva Wagnerová a historik architektury a kurátor Národní galerie Jakub Potůček. Celková výše odměn dosáhne částky 50 000 Kč (1. cena 25 000 Kč, 2. cena 15 000 Kč a třetí cena 10 000 Kč). Diplomanti si odnesou i další lákavé ceny. Jako každoročně bude například udělena Zvláštní cena Českých center. Ta vítězi soutěže poskytne týdenní rezidenční stáž v jednom z evropských Českých center. Udělena bude rovněž Zvláštní cena společnosti Cegra, která výherci poskytne licenci k užívání softwaru ArchiCAD. Studenti mohou své práce přihlásit až do 15. 7. 2015.


Objektivní stanovení hodnoty projektových prací

Aktuální otázka, již ČKA řeší ve spolupráci s ČKAIT a MMR, je problematika nejnižší ceny, zejména ve vztahu k novému zákonu o veřejných zakázkách. Prvním reálným výsledkem spolupráce obou komor je program pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky – ceny projektových prací pozemní stavby a krajinářské stavby, který je po přihlášení zveřejněn na webu ČKA v sekci Pro architekty (odkaz Stanovení hodnoty projektových prací). „Kalkulačka“ podle kritérií sestavených odborníky z oboru architektury a stavebnictví dokáže rozlišit kvalitně zpracovanou zakázku od zakázky podhodnocené a pomůže tak vyvarovat se vícenákladům během stavby. Program je nyní k dispozici členům ČKA na intranetu, Komora však předpokládá jeho další šíření především mezi veřejné zadavatele. K tématu chystáme samostatnou tiskovou konferenci.Bulletin 01-15 on-line

V dubnu jste ve svých schránkách jistě našli první číslo Bulletinu v letošním roce. Rekordní stostránkové vydání je věnováno atraktivnímu tématu sídlišť a listovat jím můžete i on-line. Odkaz najdete na stránkách Komory. Zároveň bychom se rádi omluvili autorům článku „Struktura sídlišť“ Filipu Tittlovi a Michalovi Kohoutovi za mylně přiložené obrazové přílohy (str. 48‒51). V on-line verzi jsou tyto stránky opraveny a jsou zde přiloženy správné vizualizace.


Máme zájem o Vaše podněty k ZVZ

Připomínáme, že ČKA se stala oficiálním připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení ohledně právních předpisů, které se týkají její činnosti. V současné době probíhá připomínkové řízení k návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Návrh zákona je přístupný na webu ČKA. Případné připomínky k textu návrhu zákona posílejte na mail: eva.faltusova@cka.cc. Postupně budou zpřístupňovány pro připomínky další právní předpisy, v nejbližší době to bude návrh zákona o ochraně památkového fondu.SOUTĚŽNÍ OKÉNKO


Domov pro seniory – oblíbený námět architektonických soutěží

Z výsledků soutěží bych Vás ráda upozornila na Domov pro seniory v Litomyšli. Vyhlašovatel obdržel celkem 26 soutěžních návrhů. 1. cenu získali FAM Architekti(na obrázku), 2. cenu Šrámková architekti a 3. cenu obdržel Ivan Řezáč. Uděleny byly rovněž tři odměny – Kuba & Pilař Architekti, Manna a Martin Jančok.

Další dům s pečovatelskou službou (tentokrát v Sezimově Ústí) dokazuje, že se jedná o oblíbený předmět architektonických soutěží. 1. cenu si odnesl tým Michala Kuzemenského, Davida Pavlišty, Jana Vlacha, Jiřího Žida a Ondřeje Synka. 2. cenu porota přidělila Jiřímu Šťávovi, Veronice Kejdové a Milanu Grygarovi. 3. cenu získal tým ve složení Robert Gallo, Pavel Jura a Pavel Steuer. Odměnu ve výši 30 000 Kč získali Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Vratislav Ansorge, Jiří Polák a Martin Málek.

Předmětem další soutěže bylo zpracování výtvarného a prostorového řešení nové tematické expozice relikviáře sv. Maura v prostoru Pluhovských domů v areálu SHZ Bečov. Cílem projektu bylo vytvořit volně přístupnou tematickou expozici muzejně-galerijního typu, která by tuto významnou románskou památku prezentovala z rozličných úhlů pohledu. 1. cenu získal SGL projekt, 2. cenu Petr Kolínský a 3. cenu Ondřej Císler.

Přehled výsledků soutěží, připravované a probíhající soutěže naleznete na www.cka.cz/cs/soutezeŠkolení porotců

Z diskusí nad architektonickými soutěžemi, které se odehrály jak na únorové akci z cyklu OTTA, tak na dubnové valné hromadě vyplynul zejména požadavek na kvalitní práci porotců. ČKA přitom pravidelně nabízí kurzy pro porotce, které jsou určeny jak stávajícím porotcům, tak architektům či zastupitelům, kteří o vypsání soutěže uvažují. Zájem o semináře byl však až dosud takřka mizivý. ČKA proto vybízí nejen své členy k zájmu o tato školení. Předmětem školení je především související legislativa – Soutěžní řád ČKA či zákon o veřejných zakázkách. Zkušený a kompetentní porotce může být vítanou podporou vyhlašovatele a dohlížet na průběh a podmínky soutěže. Kromě orientace oborové musí nutně prokázat taktéž znalost administrativy celého procesu či orientaci v dotčených zákonech a právních úpravách. Máte-li zájem o školení porotců, registrujte se na e-mailu souteze@cka.cc, kde se také dozvíte více informací.Písecká soutěž má zelenou, ale s podmínkami

Vyhlašovatelé architektonických soutěží se na ČKA stále častěji obracejí s žádostí o výjimku ze Soutěžního řádu. Ta se nejčastěji týká výše cen a odměn, které by měly představovat 1 až 2 % z ceny předpokládané investiční zakázky. Problém s neodpovídající částkou na ceny a odměny se objevil i u architektonické soutěže o plavecký bazén v Písku. Zde měly být odměny stanoveny na 2 mil. Kč. Představenstvo na svém zasedání 5. května revokovalo své původní rozhodnutí ohledně písecké soutěže a nakonec souhlasilo s cenami a odměnami ve výši 1 mil. Kč. Zohlednilo tak skutečnost, že částku 1 mil. Kč na ceny a odměny v rozpočtu města vyčlenilo bývalé zastupitelstvo a že její navýšení není v současné situaci možné, a další okolnosti. Udělení výjimky přitom ČKA spojila s určitými podmínkami. Vyhlašovatel musí omezit požadavky na obsah a rozsah grafické a textové části soutěžních návrhů na míru nezbytnou pro posouzení a ohodnocení kvality řešení. Jde o to, nepožadovat zejména řešení detailů, které nejsou pro rozhodování poroty podstatné. Tím dojde ke snížení časové náročnosti přípravy soutěžních návrhů a režijních nákladů s touto přípravou spojených. ČKA po vyhlašovateli dále požaduje vyplacení první ceny i v případě, že bude s vítězem uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace. Kompletní tiskovou zprávu k této problematice najdete v sekci Pro média.KOMERČNÍ PREZENTACE

ArchiCAD a BIM – jak to jde dohromady?

Transition Club – bezplatné školení ArchiCADu pro ty, kteří uvažují o BIM projektování

Školení je určeno všem, kteří nejsou uživateli ArchiCADu a kteří by se rádi s projektováním v něm seznámili. Transition Club má dva cíle: vysvětlit filosofii projektování pomocí BIM (Building Information Modeling) a naučit práci s ArchiCADem. BIM je v podstatě 3D CAD, v němž vytvořené objekty jsou položkami v databázi. Tyto položky v sobě nesou veškeré informace potřebné při návrhu a realizaci stavby, ale i její následné správě.

Každý účastník školení má přidělen vlastní počítač. Pracujete za podpory školitele. Výsledkem je hotový projekt a nabytá zkušenost s projektováním v ArchiCADu a obecně s BIM. Účast na školení k ničemu nezavazuje a je bezplatná. Zájemce by měl mít alespoň základní znalosti ovládání systému Windows 7 (a vyšším) nebo MacOS. Organizátorem Transition Clubu je Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA).

Nejbližší termíny školení:
26.27. 5. Hradec Králové
28. 5. Praha

Registrace a další informace najdete ZDE.

ZAJÍMAVOSTI A UDÁLOSTIEvropská cena za architekturu míří do Polska

Mies van der Rohe Award 2015 – Evropská cena za architekturu zná svého vítěze. Na slavnostním večeru konaném 8. května v Barceloně byla hlavní cena předána autorům Filharmonie ve Štětíně (na obrázku). Stavbu, jež zvítězila v konkurenci více než čtyř stovek evropských děl z 36 různých států, navrhlo studio Barozzi/Veiga. Projekt byl vybrán za základě mezinárodní architektonické soutěže, jež u podobných zakázek představuje osvědčený a kvalitní způsob výběru projektanta. Kromě hlavní ceny byla udělena Cena pro začínající architekty, kterou za rodinný dům Luz House získalo katalánské studio ARQUITECTURA-G. Porota ocenila konstrukční i ekonomické řešení projektu, který se vyznačuje jednoduchou a srozumitelnou architekturou navazující na venkovskou tradici.


Architekti na jedné lodi již popáté!

Chystáme pro Vás jubilejní ročník oblíbené akce. Rezervujte si ve svých diářích termín 16. června a vyrazte s námi na jednu loď. Zahajujeme v 10 hodin tiskovou konferencí pro zástupce médií, kde společně se ČKAIT představíme program pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Večer se pak sejdeme na (A)VOID Floating Gallery nedaleko Výtoně. Naše loď tradičně nikam neodplouvá, takže se můžete nalodit kdykoliv během večera. Bližší program zveřejníme v průběhu května na webových stránkách ČKA a na našem Facebooku. Těšíme se na viděnou na jedné palubě!


Konference v Ustroni

Na konci dubna v polské Ustroni proběhla mezinárodní konference organizovaná Slezskou komorou architektů. Setkání se koná každým rokem a ČKA se jej pravidelně zúčastňuje. Letos zde byla česká Komora zastoupena Karlem Cieślarem a Pavlem Martinkem. Hlavními tématy konference byly standardy a BIM. V průběhu konference také došlo k formálnímu podpisu memoranda z lednového setkání V4 v Brně.


FA ČVUT – nábor doktorandů i vyučujících

Na Fakultě architektury ČVUT v Praze se chystá částečná obměna. Zahájen je zde jak nábor nových doktorandů, tak vyučujících. Profesory a docenty hledá Ústav teorie a dějin architektury, vedoucího ateliéru a odborného asistenta Ústav urbanismu a bez obsazení nezůstane ani Ústav krajinářské architektury. Více informací naleznete na stránkách Fakulty či webu ČKA. Doktorandi se mohou hlásit do konce května. Posledním dnem pro podání přihlášek do výběrového řízení pro vyučující je pondělí 1. 6.


Seznamte se s EUROPANEM

EUROPAN slouží městům a jejich politickým reprezentacím jako nástroj ověřování koncepce zástavby významných a komplikovaných rozvojových lokalit. Děje se tak formou mezinárodních architektonických soutěží, kterých se mohou účastnit mladí architekti evropských členských zemí do 40 let. ČKA poskytla české pobočce této organizace administrativní podporu a záštitu. EUROPAN CZ v současnosti chystá nové webové stránky, spuštěny by měly být v průběhu května. Najdete je pod odkazem http://europan-cz.cz/.AKCE A ZÁŠTITY

Křižovatky architektury – železnice_město_architektura

KDY? 3. června
KDE? Hlavní nádraží v Praze

V roce 1845 vjel do Prahy první vlak, v následujících desetiletích pak železnice zásadním způsobem ovlivnila města, hospodářství i životy lidí. O 170 let později jsou však nádraží i celé tratě opouštěny, jiné se transformují do nové podoby nebo se převádějí do majetku obcí. Má železnice ještě dnes potenciál ovlivňovat ekonomický i sociální život tak jako ve svých počátcích? Na to se pokusí odpovědět letošní konference z cyklu Křižovatky architektury. Opomenuta nebude ani památková ochrana železniční infrastruktury či moderní nádraží pro 21. století. Na akci vystoupí např. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury, Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, Karel Ksandr, generální ředitel NTM, Tomáš Drmola, náměstek pro správu majetku SŽDC, či Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna. Členové ČKA mohou využít snížené vstupné. Konference byla zařazena do celoživotního profesního vzdělávání ČKA.Architektky nejen architektkám

KDY? 4. června
KDE? Veletržní palác

Nový přednáškový cyklus Architektky věnuje prostor pozoruhodným ženám, které spojily svůj život s architekturou. Na začátku června se v Praze představí Kristine Jensen a Iwona Wilczek, které účastníkům přednášky přiblíží proměny města i krajiny. Těšit se můžete i na analýzu městských prostor coby míst pro setkávání. Akce probíhá pod záštitou ČKA. Více informací ZDE.4. ročník reSITE

KDY? 18. a 19. červen
KDE? Fórum Karlín

Již počtvrté se v Praze sejdou urbanisté, politici, inovátoři a finančníci z celé Evropy, aby diskutovali o zlepšování kvality života ve městech. Letošním tématem bude „Sdílené město“ jako řešení pro akutní problémy naší doby – nedostatek zdrojů, nedostatek prostoru a jeho špatné využití či neschopnost probudit zájem obyvatel o veřejné dění. Sdílení bydlení, kanceláří nebo automobilů nám umožňuje efektivněji a ekonomičtěji využívat cenné zdroje, mezi které patří především omezený městský prostor. Současně však nabízí i nové možnosti pro spolupráci, posilování sounáležitosti a tvorbu nových partnerství. Hlavní diskusní panely jsou připraveny na následující témata: spolupráce veřejného a soukromého sektoru, ovlivňování utváření sociálních sítí ve městě technologiemi, řešení sociálních nerovností ve městech a strategie komunikace s občany. Konference se zúčastní odborníci na sdílený prostor – americký urbanista a kritik architektury Michael Sorkin, autor krajinářského řešení úspěšného parku High Line v New Yorku James Corner, novinář a urbanista, zakladatel The Fast Company a člen Světového ekonomického fóra Greg Lindsay, komik a bývalý starosta Reykjavíku Jon Gnarr nebo rakouská architektka Gabu Heindl, která bojuje proti diskriminaci ve veřejném prostoru. Konference se koná pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, České komory architektů a Velvyslanectví Spojených států v Praze.


Letní škola k barokní architektuře a umění

KDY? 5.–12. července
KDE? Broumovsko

Na červenec letošního roku se na Broumovsku připravuje mezinárodní Letní škola k barokní architektuře a umění pod názvem „Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury“. Letní školu připravují Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Římskokatolická farnost v Broumově a občanské sdružení Omnium, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Organizátoři setkání chtějí otevřít prostor pro neformální mezioborovou diskusi o barokních venkovských kostelech v kontextu evropské kultury, zároveň iniciovat výměnu zkušeností mezi odborníky a studenty z oblastí dějin kultury, umění a architektury, dokumentace historických staveb a uměleckých děl, jejich ochrany a restaurování.Young architect award – nový život pro stará místa

KDY? 2. července (uzávěrka přihlášek)

Bojujte o ceny v 7. ročníku soutěže pro studenty a začínající architekty do 33 let, letos na téma Nový život pro stará místa. Opuštěné, zanedbané, nevyužité, zapomenuté… To vše se dá znovu využít (např.: rekonstrukce, konverze, revitalizace, adaptace, novostavby – dotvoření prostředí, nevyužité objekty, proluky). Přihlášené studie bude hodnotit porota pod vedením Michala Šourka z ateliéru MS architekti ve složení: Jaroslav Wertig, A69 - architekti, Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury, Marie Petrová, členka Výboru pro municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj, MŽP a Josef Pechar, Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“. „Soutěž pomáhá nejen mladým architektům a školám, ale svým veřejně prospěšným zadáním i veřejnosti – oceněním zájmu o živé, každodenně žité a možná právě proto již nevnímané a zastřené problémy architektury a prostředí, ve kterém žijeme,“ shrnuje Ladislav Lábus, patron soutěže.Asociace evropských škol urbanismu (AESOP)

KDY? 13.–16. července KDE? Fakulta architektury, ČVUT v Praze (Thákurova 9, Praha 6)

Ačkoliv by se to mohlo na první pohled zdát, většina vysokých škol o prázdninách rozhodně nezahálí. V červenci proběhne mezinárodní kongres Asociace evropských škol urbanismu (AESOP), sdružující evropské vysoké školy urbanismu a územního plánování. Jeho organizátoři předpokládají zájem více než 800 účastníků. Téma této význačné urbanistické události je Definite space versus Fuzzy responsibility (volně přeloženo jako Nejasná zodpovědnost za to, jak nakládáme s omezeným množstvím území, které máme k dispozici). Zájem odborníků ze všech kontinentů naznačuje, že téma profesionální i politické zodpovědnosti za budoucnost měst, vesnic i krajiny přesahuje nejen naše, ale i evropské hranice. Záštitu nad kongresem převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, rektor ČVUT, Česká komora architektů a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.TIRÁŽ A ODHLÁŠENÍ

Elektronický Zpravodaj České komory architektů (ČKA)

Newsletter pro vás připravuje tisková mluvčí ČKA Zuzana Hošková, kontaktovat ji můžete například e-mailem. Kontakty na ostatní zaměstnance Kanceláře ČKA naleznete ZDE. V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu info@cka.cc. Jakmile to bude možné, odhlásíme Vás.
V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu info@cka.cc. Jakmile to bude možné, odhlásíme Vás.
Newsletter je přednostně určen členům ČKA, dále pak spolupracujícím organizacím, studentům a veřejnosti.
Copyright © *|2015|* *|Česká komora architektů|*,
Všechna práva vyhrazena.
Naše adresa je:

Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Naše webové stránky jsou www.cka.cz.
unsubscribe from this list | update subscription preferences