Pokud se Vám zpráva nezobrazuje správně, zkuste ji otevřít tady.

63 nominací České ceny za architekturu. 29. června se již pošesté sejdeme na lodi. Německý honorářový řád v ohrožení.Newsletter ČKA, červen 2016

Vážené architektky, vážení architekti,

Česká komora architektů letos již 6. rokem pořádá událost Architekti na jedné lodi (29. 6. od 16 h na (A)VOID Floating Gallery nedaleko Výtoně). Letos se „Architekti“ ponesou ve znamení České ceny za architekturu, kterou ČKA v lednu vyhlásila. Nyní o šest měsíců později jsme již blíže celkovému vítězi soutěžní přehlídky. Na nominačním večeru, který proběhl 14. června v La Fabrice, bylo oznámeno 63 děl, která se ocitla v užším výběru mezinárodní poroty. Pestrý výčet komorových aktivit v posledních měsících doplňuje také připomínkování zákonů, vyhlášek a předpisů a aktivní činnost pracovních skupin ČKA.


Doufejme, že stejně pestré bude i nadcházející léto!

Zuzana Hošková
tisková mluvčí ČKA

ZPRÁVY Z KOMORYTo nejlepší z architektury za posledních 5 let

14. června v La Fabrice proběhl nominační večer České ceny za architekturu. Představil 63 děl, která do užšího výběru z celkového počtu 475 přihlášených prací, nominovala mezinárodní porota. V hledáčku poroty uvízly jak stavby známé z nominací na Mies van der Rohe Award – Evropské ceny za současnou architekturu, tak méně známé, nicméně velmi kvalitní projekty. Jejich seznam najdete na webu ceny. Na YouTube kanálu České ceny za architekturu si pak můžete pustit videospot zachycující všech 63 realizací.

1. ročník České ceny za architekturu probíhá pod patronátem řady institucí, které ceně udělily záštitu, a také za výrazné spolupráce našich partnerů. Jejich jména naleznete na webu ceny v sekci Partneři.

Chcete vědět o ceně více? Sledujte Facebook České ceny za architekturu!
Naši porotci diskutovali o veřejném prostoru

Nominačnímu večeru předcházela také diskuse Plácek, park a tržiště. Co je a není veřejný prostor?, která se konala v DOX – Centru pro současné umění. Debaty se zúčastnili dva porotci České ceny za architekturu: Miriam Lišková ze Slovenska (SLLA Architects) a Martin Rein-Cano z berlínské kanceláře Topotek 1. Dvojici diskutujících doplnil krajinářský architekt Vladimír Sitta z FA ČVUT v Praze. Diskusi moderovala publicistka Karolína Vránková z časopisu Respekt. V případě, že jste se diskuse nemohli zúčastnit, máte možnost si na webu ČKA přečíst zápis z akce.Je třeba vydat nový stavební zákon

Architekti, stavebníci, zadavatelé projektů, politická reprezentace i veřejnost jsou za jedno: stavební proces je v České republice příliš zdlouhavý a složitý. Nově připravovaná novela stavebního zákona to měla změnit. Aktuálně však byla novela vrácena Ministerstvu pro místní rozvoj k přepracování. ČKA přitom doporučuje nejít cestou novely, ale vydat zákon zcela nový. V tiskové zprávě ČKA jsme uvedli několik základních bodů, které by měl nový zákon obsahovat, tak abychom se ve stavební legislativě přiblížili západoevropským zemím. Tyto body jsou vztaženy jak směrem k procesnímu nastavení dotčených orgánů či úřadů, tak k oblasti územního plánování, kde shledáváme situaci obzvláště závažnou.

Nová Autorizační rada

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová v květnu jmenovala novou Autorizační radu. Jejími zástupci jsou Ladislav Lábus (zástupce ČKA pro obor architektura), Irena Falkum (zástupce MK ČR), Jakub Chvojka (zástupce ČKA pro obor krajinářská architektura), Martin Tunka (zástupce MMR ČR), Pavel Štěpán (zástupce ČKAIT), Jiří Klápště (zástupce MŽP) a Jan Sedlák (zástupce ČKA pro obor územní plánování).

Bulletin 02/2016

14. června vyšel nový Bulletin ČKA s rekordním počtem 136 stran. Věnuje se
1. ročníku České ceny za architekturu. Naleznete v něm všech 475 prací, které jejich autoři do soutěžní přehlídky přihlásili. Vyzpovídali jsme také členy mezinárodní poroty, nechybí ani jejich medailonky. Současně jsme se také ohlédli do zahraničí. Slovenští kolegové se s námi poděli o 15 let zkušeností s pořádáním slovenské ceny za architekturu CE∙ZA∙AR a Ivan Koleček v Bulletinu informuje o švýcarské regionální soutěži DRA. Irena Fialová pak v rozhoru zmiňuje Mies van der Rohe Award, kde působila jak v roli porotce, tak domácího experta nominujícího stavby za ČR.

Bulletin je k dispozici také on-line na webu ČKA i ČCA.
Přehlídka diplomových prací

ČKA letos vyhlásila již 17. ročník Přehlídky diplomových prací. Uzávěrka pro přihlášení do soutěžní přehlídky je 20. července v 15 h. V porotě letos usednou opět přední odborníci nejen z řad autorizovaných architektů. Jsou mezi nimi architekti Lucie Vogelová a Jaroslav Zima, designér Jan Pavézka, krajinářský architekt Petr Velička a teoretik Hynek Látal. Vítězné absolventy vysokých škol zaměřených na studium architektury, urbanismu či krajinářské architektury ČKA oznámí v průběhu října 2016.Informace o dění v Komoře z první ruky

Zajímá vás, na čem aktuálně pracují specializované skupiny ČKA? Nalistujte na webu Komory novou rubriku Zprávy sekretáře ČKA. Dozvíte se zde například, že probíhají finalizace Manuálu veřejných zakázek, který ČKA zpracovává na objednávku MMR, a také posledních částí Programu na stanovení hodnoty projektových činností. V plánu je např. rozšíření manuálu o pozici městského architekta či soutěže o návrh. Do přípravy manuálu je zapojena zejména PS pro standardy a honoráře, PS pro urbanismus a PS pro soutěže.

Více informací z života pracovních skupin najdete také na https://www.cka.cz/cs/cka/lide-v-cka/pracovni-skupiny.
OTTA: Architektura ve vzdělávání

26. května v prostorách pražské Kanceláře ČKA proběhla diskuse z okruhu OTTA (Otevřený think tank architektů) na téma Architektury ve vzdělávání. Akce se kromě členů PS Vzdělávání zúčastnili také zástupci Nadace Proměny Karla Komárka či spolku Pěstuj prostor. Do diskuse se také zapojila poslankyně Martina Berdychová či Markéta Pastorová z Národního institutu pro vzdělávání. Průběh debaty a závěry z diskuse jsou dostupné na webu ČKA.SOUTĚŽNÍ OKÉNKO

Z výsledků soutěží bychom rádi upozornili na ideový návrh územního plánu Mariánských Lázní. 1. cenu získal návrh týmu architekta Marka Blanka (Eva Fojtů, Lubomír Bača, Michal Zaremba). Dále byla udělena dvě třetí místa: tým Václava Starého a Jakuba Vika (Monika Boháčová, Milan Svoboda) a Eduarda Žaluda (Michaela Dejdarová, Karel Filsak). Zvláštní cenou byl odměněn návrh Pavla Grasseho, Michala Dvořáka, Ivana Gogoláka a Lukáše Grasseho.

K výsledkům dospěla také soutěž o zpracování architektonického návrhu interiérů budovy sídla Ústavního soudu. 1. cena náleží ateliéru MOAD (Darja Štursová, Ondřej Kafka), 2. cena Tomáši Velehradskému a 3. cena SOIP Architekti (Petr Čáslava, Tomáš Doležal a Ivan Palacký). Udělena byla také odměna ve výši 20 000 Kč (Atelier Štěpán – Vanda Štěpánová a Marek Štěpán).

V médiích hojně sledovanou soutěží byla také ta o památník Jana Palacha ve Všetatech. 1. cena byla svěřena MCA atelieru, 2. cenu získal Tomáš Zavoral a 3. cenou byl ohodnocen návrh ateliéru RO_AR Szymon Rozwalka Architects. Uděleny byly rovněž dvě odměny ve výši 15 000 Kč (Vít Šimek a Lukáš Pecka). Na webu ČKA najdete i řadu probíhajících soutěží. Soutěž si jako kvalitní způsob výběru zhotovitele projektu vybraly jak menší obce, tak větší města. Až do 16. září můžete odevzdávat své návrhy do soutěže o revitalizaci Pražské ulice v Kolíně. Revitalizaci centra obce chystají také jihomoravské Žádovice. Zde je termín pro odevzdání návrhů 26. října. Soutěží s prázdninovou uzávěrkou je soutěž o multifunkční objekt na náměstí svobody v Janských Lázních. Své návrhy můžete zasílat do 15. srpna.

Vše o soutěžích naleznete na www.cka.cz/cs/souteze.

TIRÁŽ A ODHLÁŠENÍ

Elektronický Zpravodaj České komory architektů (ČKA)

Newsletter pro vás připravuje tisková mluvčí ČKA Zuzana Hošková, kontaktovat ji můžete například e-mailem. Kontakty na ostatní zaměstnance Kanceláře ČKA naleznete ZDE.

V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu zuzana.hoskova@cka.cc. Jakmile to bude možné, odhlásíme vás.

POHLEDEM ZA HRANICEHledáme školitele v oblasti udržitelnosti

Upozorňujeme na možnost účastnit se výběrového řízení v rámci evropského programu PROF/TRAC, zabývajícím se školením pro školitele v oblasti udržitelnosti. Cílem je zefektivnit a sjednotit stávající školící materiály či akreditační systémy celoživotního vzdělávání. Program vytvoří ambasadory, kteří budou iniciovat a organizovat národní školící programy a budou školit školitele v národním měřítku v dané problematice. Termín pro podání přihlášky včetně potřebných příloh je do čtvrtka 30. června. Podrobnosti výběrového řízení naleznete na webu ČKA. Informace poskytne také Tereza Michalová (tereza.michalova@cka.cc).

Více informací o programu najdete na http://proftrac.eu/.
Německé honoráře v ohrožení

V červnu 2015 zahájila Evropská komise řízení proti Německu z důvodu, že německé minimální povinné tarify pro architekty a inženýry (HOAI) údajně porušují Směrnici o službách tím, že zabraňují architektům a inženýrům z ostatních členských států se usazovat a svobodně poskytovat služby v Německu. Evropská komise uvádí, že HOAI omezuje přístup na německý architektonický trh a tak narušuje hospodářskou soutěž v EU. Evropská rada architektů (ACE) i jednotliví členové ACE, včetně ČKA, vyjádřili Německu podporu při jeho snaze o zachování honorářových řádů pro architekty a inženýry. Honorářové řády dle našeho názoru nepředstavují překážku volného usazování architektů a poskytování architektonických služeb v Evropě. ACE navíc na základě statistik získaných prostřednictvím dvouleté Sektorové studie tvrdí, že přeshraniční služby nejsou žádným způsobem negativně ovlivněny přítomností honorářových řádů v dané zemi.

Více informací najdete v tiskové zprávě ACE, která je na webu ČKA k dispozici také v češtině.
ACE zajímá vaše zpětná vazba!

Evropská rada architektů žádá architekty členských států o spolupráci při získávání informací o výkonu povolání. Z tohoto důvodu zveřejňujeme na webu ČKA v sekci Pracovní skupiny pro zahraniční aktivity několik dotazníků. První z nich, sektorová studie, je určen pouze pro autorizované architekty a je dostupný po přihlášení v rozhraní intrawebu. ACE by dále ocenila informace týkající se regulace profese a služebního průkazu (servis pass) s ohledem na řešení regulačních překážek ve stavebnictví a obchodních službách. Informace, které ACE na základě dotazníků získá, dále použije ve svých klíčových materiálech a benefity z nich budou čerpat všechny členské státy. Vyzýváme proto zejména členy ČKA ke spolupráci. Pro další informace nás kontaktujete na e-mailu tereza.michalova@cka.cc.AKCE A ZÁŠTITYArchitekti na jedné lodi

KDY?29. června od 16 h
KDE?(A)VOID Floating Gallery

29. června proběhne již 6. ročník neformální akce Architekti na jedné lodi. Naším hostitelem je již tradičně (A)VOID Floating Gallery a pozdě příchozí opět bereme na milost, protože naše loď nikam neodplouvá a po celou dobu programu bude pevně ukotvena nedaleko Železničního mostu. Startujeme již v 16 h diskusí Krásná města aneb Architektura věc veřejná, kde se zaměříme na okruh nominovaných děl skrze jednotlivé regiony. Od 19 h se můžete těšit na vystoupení DJ Swing Garden v duchu electro swingu. Celý večer budou provázet ozvěny nominačního večera: projekce nominovaných i přihlášených děl. K akci se můžete také přihlásit na Facebooku ČKA.Thermal v hlavní roli

KDY? 3. – 8. července
KDE? Karlovy Vary, okolí LH Thermal

Oblíbené procházky v rytmu architektury manželů Machoninových opět zaplaví karlovarský filmový festival! V letošním roce se vzhledem k velkému zájmu o akci můžete těšit hned na několik procházek. A průvodci? Více než exkluzivní! Architekturou Thermalu vás provede např. Rostislav Švácha, Adam Gebrian či Vladimir 518. Do letošního programu se dále zapojí i Eva Zaoralová, Michal Froněk či Aleš Najbrt. Více informací na Facebooku Respekt MadamEkologický oskar nově i v kategorii Stavba

Společnost E.ON letos pořádá v České republice již 8. ročník soutěže Ekologických oskarů. Novinkou letošního roku je nová kategorie Stavba, v rámci níž budou oceněny nejlepší příklady ekologické výstavby u nás. Vítěze jednotlivých kategorií letos znovu volí veřejnost. Hlasování zbylo odstartováno 15. června.

Více informací najdete ZDE.
Letní škola architektury a stavitelství

KDY? 29. srpna – 2. září
KDE? FSv ČVUT v Praze

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Omniumem z. s. a Památkovou komorou České republiky letos poprvé pořádá Letní školu architektury a stavitelství. Letní škola je otevřena všem bez rozdílu profese, zaměření či věku, kteří se chtějí dozvědět něco nad běžný rámec vzdělávání v oblasti architektury a stavitelství. Kombinuje seminář a navazující workshop. Výstupy z workshopu budou dále vystavovány a prezentovány v rámci akcí spojených s oslavami 700. výročí narození Karla IV.KOMERČNÍ PREZENTACE

Udělejte z šedi zelenou!

Člověk touží po přírodě a zeleň se stále více stává trendem. V hustě zastavěné oblasti zbývá často jen fasáda k tomu, aby mohly být vytvořeny zelené plochy. Vertikální zahrady tak v současnosti získávají u architektů stále více na významu. Společnost Vertical Magic Garden ze Štýrska vytvořila unikátní modulární systém vertikální zahrady, který se skládá z 211 komponentů. Jádrem systému je minerální konglomerát jako zásobní nádrž na vodu, přičemž hodnota pH je „podle rostlin“ snížena na neutrální úroveň. Nechybí ani elektronicky řízený systém na zásobování vodou, který zabezpečuje automatické zalévání rostlin. Moduly lze namontovat jak na budovu, tak uvnitř ní. Výsledkem je nejen pěkný pohled a příjemná atmosféra, ale rovněž vylepšená energetická bilance. Díky konstantní vlhkosti vzduchu mohou být sníženy náklady na chlazení až o 30 %. Rostliny bez problémů pohltí až 25 decibelů emisí hluku. V interiérech rostliny snižují prašnost a navozují příjemný pocit – prokazatelně snižují stres a zlepšují akustiku místnosti.Kontakt: Petr Spáčil, +420 724 244 422, spacil@vertical-magic-garden.com

www.vertical-magic-garden.comNewsletter je přednostně určen členům ČKA, dále pak spolupracujícím organizacím, studentům a veřejnosti.
Copyright © *|2015|* *|Česká komora architektů|*,
Všechna práva vyhrazena.
Naše adresa je:

Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Naše webové stránky jsou www.cka.cz.