Pokud se vám zpráva nezobrazuje správně, zkuste ji otevřít tady.

ČKA rozšiřuje svoje služby, zasedla porota Pocty a plánujeme společné zasedání se Slovenskou komorou architektovNewsletter ČKA, červenec 2015

Vážené architektky, vážení architekti,

přišlo období prázdnin, které je často označované za okurkovou sezónu. To však v České komoře architektů rozhodně neplatí! V připomínkovém řízení se právě nachází ty nejzásadnější zákony a právní úpravy naší profese. Usilovně zpracováváme naše připomínky, abychom architektům zajistili lepší pracovní podmínky a veřejnosti kvalitnější prostředí neodvíjející se pouze od nejnižší ceny. Co nevidět se také můžete těšit, že ve svých schránkách naleznete nový Bulletin s tématem Zelená infrastruktura.

Užijte si léto přesně podle svých představ!

Zuzana Hošková

ZPRÁVY Z KOMORYPocta ČKA 2014

24. června proběhlo zasedání odborné poroty k Poctě ČKA za rok 2014. Komise vybírala z celkem 18 nominací a rozhodovala ve složení Adam Gebrian (předseda), Miroslav Masák, Rostislav Švácha, Jana Tichá a Ladislav Kuba. A koho nakonec naše porota vybrala? To se dozvíte již brzy! Děkujeme všem, kteří do letošní Pocty přispěli svojí nominací.


Normy konečně bezplatně!

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) musí zdarma zpřístupnit závazné technické normy. Zpoplatnění norem bylo několik let terčem ostré kritiky ze strany architektů, inženýrů a dalších účastníků stavebního trhu. Ve stavebním zákoně je přitom od roku 2006 výslovně uvedeno, že přístup k závazným normám má být bezplatný. Přesto však v praxi již téměř 10 let docházelo k porušování tohoto ustanovení stavebního zákona. Jeho neoprávněné zpoplatnění ČKA vnímala jako závažný problém, na nějž architekti opakovaně naráželi, a proto rozhodnutí NSS vítá. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě ČKA.


ČKA nabízí konzultační služby

Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti konzultační služby týkající se projektování staveb a souvisejících oblastí (územní plánování, veřejné zakázky, postupy úřadů při povolování staveb, problematika autorství projektů a staveb apod.) formou osobních konzultací nebo zpracování odborných stanovisek či metodik. V případě zájmu o stanovisko kontaktujte Mgr. Evu Faltusovou z právního oddělení Kanceláře ČKA ([email protected], 273 167 481).


Zajímá nás váš názor na legislativu

Chcete se námi podílet na přípravě zákonů? Není nic snazšího! V sekci Pro architekty v kolonce Legislativa průběžně zveřejňujeme zákony, které jsou součástí připomínkového řízení. Pro další informace kontaktujte sekretáře ČKA Marii Špačkovou.


Valná hromada SKA

V květnu 2015 proběhla valná hromada také u našich slovenských sousedů. Za ČKA se tohoto shromáždění zúčastnil místopředseda Jaroslav Šafer. Účast na této události jej podnítila k zamyšlení nad činností komor obecně. Kompletní zprávu Jaroslava Šafera o průběhu konání slovenské valné hromady najdete na webu ČKA. Na podzim 2015 rovněž plánujeme společné zasedání představenstev obou komor.Změny v Kanceláři ČKA

V týmu pražské kanceláře se v červnu odehrály dvě velké změny – po 11 letech naše řady opustila Katka Folprechtová, která řadu z vás provázela registrací na nových webových stránkách ČKA. Tuto část nyní převzala manažerka produkce Iveta Königsmarková. Zahraniční komunikaci má nově v agendě Dita Pavelková, která měla předtím na starosti projekt CEC5. K 30. 6. 2015 svoji působnost ukončila ředitelka Kanceláře ČKA Vladimíra Těšitelová. Vedením kanceláře byla pověřena Eva Faltusová z právního oddělení. V záležitostech týkajících se představenstva ČKA či pracovních skupin, můžete i nadále kontaktovat sekretáře ČKA Marii Špačkovou. Kontakty na všechny zaměstnance naleznete na www.cka.cz/cs/cka/lide-v-cka/kancelar.


Architekti na jedné lodi 2015

V polovině června proběhl již 5. ročník kultovní akce České komory architektů. Součástí programu byla tradičně dopolední tisková konference, jíž ČKA letos uspořádala ve spolupráci s ČKAIT. Tématem setkání byla ochrana spotřebitele a představení programu pro stanovení hodnoty projektových prací. Tiskovou zprávu věnovanou problematice nejnižší ceny, si můžete přečíst ZDE. Na dopolední tiskovou konferenci navázalo neformální večerní setkání Architekti na jedné lodi. Akce, která je otevřena nejen architektům, ale i studentům architektury, milovníkům architektury a veřejnosti obecně, v 5. roce své existence přilákala rekordní počet návštěvníků. Součástí programu byla výstava 15. ročníku Přehlídky diplomových prací.SOUTĚŽNÍ OKÉNKO
Výsledky má mezinárodní architektonická soutěž o školu v Chýni. Z 64 zaslaných projektů porotu nejvíce zaujal pařížský ateliér CMJN (François Lepeytre, Gaël Brulé a Hector Hernandez). Druhou cenu získal tým ze Slovenska (Andrea Ambrovičová, Radoslav Kurucz, Jana Matlovičová a Juraj Mikulaj) a třetí cena náleží českým architektům Martinovi Nerudovi, Janě Šťastné a Zuzaně Boháčové.

Cena Petra Parléře se v roce 2015 věnovala revitalizaci bývalého areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník. První cenu získali Jaroslav Sixta, Marek Tůma, Jan Procházka, Michal Kuřík a Ondřej Zámečník. Druhou cenu získalo uskupení City Upgrade (Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Vratislav Ansorge, Jiří Polák, Anita Prokešová, Lenka Juchelková a Patcharasiya Kamphusan). Uděleny byly rovněž dvě třetí ceny: týmu Jakuba Kopce, Jiřího Vítka, Jiřího Železného a Kláry Zahradníčkové a tandemu Martin Prokš – Marek Přikryl.

Z nově vyhlášených soutěží upozorňujeme například na soutěž o Jiřího náměstí v Poděbradech(termín pro odevzdání návrhů 13. 11. 2015), dále pak na soutěž o návrh úpravy centrálního veřejného prostoru u stanice metra Ládví na Praze 8 (odevzdávka 7. 9. 2015) či soutěž o úpravu prostoru před Terminály 1 a 2 na letišti Václava Havla v Praze (termíny: 1. kolo 17. 8. 2015, 2. kolo 20. 11. 2015).

Všechny soutěže najdete na www.cka.cz/cs/souteze.NABÍDKA PRO ČLENY ČKA

Získejte zdarma roční přístup do on-line archivu časopisu Stavba! Architektonický časopis přináší čtyřikrát ročně novinky ze světa architektury a stavění. Periodikum nabízí prostor pro řešení otázek spojených s rozvojem měst, bydlením či rekonstrukcemi. A co musíte pro získání on-line předplatného udělat? Stačí vyplnit registrační formulář na stránkách vydavatelství Business Media Czech Republic. Registrovat se můžete ZDE. 

ZAJÍMAVOSTI A UDÁLOSTIÚspěchy českých architektů v zahraničí

AIA, Americký institut architektů (American Institute of Architects) jednou za rok vybírá architekty do nejvyšší a prestižní skupiny AIA, tzv. „College of Fellow“. Letos byl mezi jinými takto vybrán a oceněn architekt, jenž je rovněž členem ČKA – doc. Ing. arch. Tomáš Bitnar. Cena mu byla slavnostně předána během atlantského kongresu, v Ebenezer Baptist Church. Prestižní titul FAIA má dodnes pouze 3 200 architektů z celkového počtu 85 000 členů AIA. Institut také vybírá a oceňuje zahraniční architekty. Ti dostávají prestižní ocenění HFAIA (Honorary Fellow). Od svého založení v roce 1857 jej z českých architektů dostali pouze tři: Vladimír Karfík, Vladimír Šlapeta a Ladislav Lábus.


Granty a dotace v kreativním průmyslu

Evropská komise schválila první dva dotační programy, kterými jsou Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s alokací 4,331 miliardy EUR, tedy zhruba 120 miliard korun, a operační program s názvem Životní prostředí (OP ŽP) s alokací 2,637 miliardy EUR, tedy zhruba 72 miliard korun. Další informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Míra podpory (dotace) na jednotlivé projekty se pohybuje mezi 25 – 70 % (OP PIK) a 25 – 90 % (OP ŽP) z celkových výdajů projektů a odvíjí se od právní formy žadatele o dotaci a typu realizovaného projektu. Podrobné informace o jednotlivých programech podpory a možnostech čerpání budou průběžně zveřejňovány i na stránkách České komory architektů v sekci Granty.


Hledáme nové možnosti v oblasti inzerce

Komora nabízí svým členům možnost spolupráce při získávání inzerentů a partnerů akcí ČKA. V případě zájmu se pro bližší informace obraťte na Ivetu Königsmarkovou ([email protected], 273 167 484).

Landscape festivalKDY? do 27. září 2015

KDE? Nákladové nádraží Žižkov, Galerie Jaroslava Fragnera

Úspěšný projekt letního festivalu věnovanému veřejnému prostoru, architektuře a landartu pokračuje i toto léto. Výstavy, instalace a doprovodný program se budou opět konat na Nákladovém nádraží Žižkov a v Galerii Jaroslava Fragnera, která akci pořádá. Nově se zapojila i Městská část Prahy 6. Těšit se můžete na fotografie, design i současné výtvarné umění.

Příběh paneláku ve Zlínském kraji

KDY? do 4. října 2015

KDE? Zlín, prostor před Baťovým institutem

Exteriérová výstava Příběh paneláku ve Zlínském kraji přiblíží vývoj prvního panelového domu typu G a historii a současnost vybraných panelových sídlišť ve Zlíně (Obecin, Bartošovy čtvrti a Jižních Svahů) a v Otrokovicích (Trávníky). Výstava, volně přístupná široké veřejnosti před budovou Baťova institutu, je pátou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.

Další akce naleznete zde: www.cka.cz/cs/svet-architektury/akce.KOMERČNÍ PREZENTACE


Se skly vám rádi a zdarma poradíme v AGC

Ať už jsou požadavky na využití skla ve vašem projektu jakékoliv, lze jim co nejlépe vyhovět díky přesné specifikaci vašich potřeb. V AGC neustále rozvíjíme škálu výrobků tak, aby odpovídaly současným trendům. Navíc vám nabízíme zdarma poradenské služby našich konzultantů z oddělení podpory stavebních i interiérových projektů při plánování, navrhování a zpracování skla. Tým sklářských odborníků poskytuje technickou pomoc investorům, architektům, designérům, projektantům, fasádním firmám, výrobcům nábytku a zpracovatelům při specifických technických řešeních ze skla se zaměřením na prosklené fasády, střechy, speciální exteriérové aplikace i při volbě vhodného skla pro interiérové projekty a nábytkářské aplikace.

Naši konzultanti vám rádi pomohou, neváhejte se se svými projekty obrátit přímo na ně:

Ing. David Kelich: 606 630 577, [email protected]

Ing. Marcela Antlová: 725 677 903, [email protected]

Více informací o sklech od AGC najdete na www.YourGlass.com

TIRÁŽ A ODHLÁŠENÍ

Elektronický Zpravodaj České komory architektů (ČKA)

Newsletter pro vás připravuje tisková mluvčí ČKA Zuzana Hošková, kontaktovat ji můžete například e-mailem. Kontakty na ostatní zaměstnance Kanceláře ČKA naleznete ZDE.


V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu [email protected]. Jakmile to bude možné, odhlásíme vás.
Newsletter je přednostně určen členům ČKA, dále pak spolupracujícím organizacím, studentům a veřejnosti.
Copyright © *|2015|*
*|Česká komora architektů|*,
Všechna práva vyhrazena.
Naše adresa je:

Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Naše webové stránky jsou www.cka.cz.