Pokud se Vám zpráva nezobrazuje správně, zkuste ji otevřít tady.

Hlavní cenu České ceny za architekturu získali Petr Stolín a Alena Mičeková za Zen-Houses. Spějeme k rekordnímu počtu architektonických soutěží v historii. Cenu MK za architekturu obdržela městská architektka Zdeňka Vydrová.Newsletter ČKA, listopad 2016

Vážené architektky, vážení architekti,

rok 2016 se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Nejen díky tomu, že aktuálně chystáme poslední Bulletin letošního roku a také komorovou ročenku, vtírá se nám do hlavy pocit, že bychom si měli alespoň trochu „zabilancovat“. Prvotní obavy, co nám tato sebereflexe přinese, jsou po několika minutách úspěšně zažehnány. Od ledna do poloviny listopadu jsme například uskutečnili 3 konference pro veřejnou správu v Poslanecké sněmovně, více než desítku odborných seminářů nejen pro architekty, 5 diskusí z okruhu OTTA, předali ceny v 17. ročníku „diplomek“ a z hlediska naší profese okomentovali řadu zákonů a předpisů. Snad největším projektem, který se nám po dlouholetých diskusích podařilo přivést k životu, je Česká cena za architekturu. Také díky vám se do tohoto pilotního ročníku soutěžní přehlídky přihlásilo hned 475 architektonických děl! Této důvěry si velmi vážíme a je pro nás velkým závazkem do dalších let. První listopadový týden toto celoroční snažení vyvrcholilo galavečerem. Ceny byly předány, ale pocit z dobře vykonané práce přetrvává…

Těšíme se na další neformální setkávání a diskuse o dobré architektuře. Slibuji, že příležitostí bude hodně!

Zuzana Hošková
tisková mluvčí ČKA

ZPRÁVY Z KOMORYCena Ministerstva kultury pro Zdeňku Vydrovou

Cena MK za přínos v oblasti architektury pro rok 2016 putuje do rukou nejpovolanějších. Cenu na základě nominace České komory architektů získala dlouholetá městská architektka Litomyšle Zdeňka Vydrová. ČKA vyzdvihla zejména důležitou expertní činnost architektky Zdeňky Vydrové, která se výrazně podepsala na kvalitě vystavěného prostředí v Litomyšli. V malém východočeském městečku dokázala neskutečným způsobem aktivovat zájem o kvalitní architekturu. Za její spoluúčasti zde proběhla řada architektonických soutěží, které Česká komora architektů považuje za nejefektivnější způsob zadávání veřejných zakázek, a to jak ve vztahu k transparentnosti celého procesu (a tím i zapojení veřejnosti), tak ke kvalitě architektury. Blahopřejeme!Metropolitní plán: Co bude dál?

9. listopadu proběhl v prostorách České komory architektů na Malé Straně kulatý stůl k Metropolitnímu plánu. Jednání se zúčastnila Petra Kolínská, náměstkyně primátorky, určená zastupitelka pro pořízení územního plánu, Ondřej Boháč, pověřený ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Martin Čemus, vedoucí oddělení pořizování celoměstských dokumentací Magistrátu HMP, Ivan Plicka, Pavel Hnilička, Milan Svoboda a Marie Špačková z ČKA, Petr Hlaváček, Jan Kasl, František Korbel, předseda Odborné pracovní skupiny pro posouzení pracovního návrhu MPP a Ladislav Lábus a Jan Sedlák z Fakulty architektury ČVUT V Praze. Cílem setkání byla vzájemná diskuse všech zainteresovaných stran a stanovení doporučení, která by napomohla v patové situaci pražského územního plánování. Výstup z jednání bude v nejbližších dnech k dispozici na webu ČKA.Přehlídka diplomových prací

„Diplomky“ s pořadovým číslem 17. opět ovládli čerství absolventi Fakult architektury – brněnské a pražské. Nabídka oceněných prací je přitom více než pestrá: Společenské či sportovní centrum, revitalizace okolí řeky, klášter, ale třeba i pěstírna konopí. To je jen malý výčet témat, s jakými se absolventi architektury potýkali při obhajobě diplomních projektů. Do letošního klání se zapojilo 74 mladých architektů a architektek. Vítězem přehlídky je Martin Křivánek z Fakulty architektury VUT v Brně, student Davida Mikuláška. Porotu zaujal jeho projekt Kulturně-společenského centra s radnicí v Kohoutovicích. Nejvíce oceněných má stejně jako v loňském roce Fakulta architektury ČVUT v Praze. Všechny diplomní projekty jsme do 18. listopadu vystavovali v Kanceláři ČKA. Prohlédnout si je můžete i v on-line galerii http://diplomy.cz/ nebo se zastavit na Komoře pro katalog, který Vám rádi poskytneme.Nové edice s tématy ČKA

Na podzim jsme zveřejnili první vydání edice, která bude obsahovat zásadní profesní témata. Novou edici ČKA jsme odstartovali tématem Městský architekt, kde vysvětlujeme zástupcům měst a obcí, co mohou od pozice městského či obecního architekta očekávat. Manuál pro města a obce je k dispozici na webu Komory. Dalším materiálem plánovaným k vydání je Manuál veřejných zakázek či Standardy výkonu povolání.Cenná odezva od komunálních politiků

Na konci října se uskutečnila další debata z cyklu OTTA (Otevřený think tank architektů), tentokrát na téma komunální architektury. Diskuse zaujala jak vedení českých sídel, tak iniciativy věnující se rozvoji měst a obcí a média. Na setkání nově zvolení zástupci Středočeského kraje Vít Rakušan (starosta Kolína) a Martin Kupka (starosta Líbeznic) např. deklarovali, že pro zásadní investice kraje z oblasti stavebnictví, hodlají využívat architektonické soutěže. Více informací naleznete v zápisu z akce, který je zveřejněn na webu ČKA.ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU

Ceny rozdány!

7. listopadu proběhl v Jatka 78 – Místě pro nové umění, slavnostní galavečer 1. ročníku České ceny za architekturu. Hlavní cenu získal Petr Stolín a Alena Mičeková za Zen-Houses, realizaci domu s ateliérem. Dalšími finalisty ceny se stala následující díla: Dolní oblast Vítkovice (AP Atelier), Klášter Nový dvůr (Atelier SOUKUP OPL ŠVEHLA), Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (Petr Hájek ARCHITEKTI), Rekonstrukce vily Tugendhat (OMNIA projekt, ARCHTEAM, RAW), Revitalizace Gahurova prospektu (ellement), Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli (AP atelier), Tři věže v Líbeznicích (Atelier M1 architekti). Rozdány byly rovněž mimořádné ceny. Cenu VELUX za nejlepší práci s denním světlem získala Jonášovic stodola (A2F). Cenou ERA21 za přínos k obnově venkova a citlivou práci s pozůstatky minulosti byla ohodnocena Adaptace bývalých zemědělských garáží na zázemí biotopu (Prokš Přikryl architekti). Cenu Akademie České ceny za architekturu za výjimečný počin získala ročenka Česká architektura, sdružení KRUH a Pražské stavební předpisy.

Za uskutečnění pilotního ročníku České ceny za architekturu děkujeme všem partnerů v čele se společnostmi VELUX a KKCG a vydavatelstvím Economia. Kompletní přehled partnerů ceny najdete na ceskacenazaarchitekturu.cz/partneri.

Připomeňte si podařený večer v režii Cirku La Putyka, kterým provázela Anna Polívková a David Vávra! Záznam z předávání cen je možné zhlédnout na Facebooku ceny a bude k dispozici také na YouTube kanálu ceny.Výstava České ceny za architekturu

Až do 11. prosince můžete v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích navštívit výstavu 1. ročníku České ceny za architekturu. Kromě držitele Hlavní ceny a dalších sedmi Finalistů představujeme ceny za Výjimečný počin a Mimořádné ceny VELUX a ERA21. Na panelech si také budete moci prohlédnout všech 63 nominovaných děl. Součástí instalace je také video s členy prestižní mezinárodní porty České ceny za architekturu. V březnu se výstava následně stěhuje do Galerie architektury Brno.Přehledně o ceně

Sledujte web a Facebook České ceny za architekturu pro další zajímavé informace. Na webu www.ceskacenazaarchitekturu.cz v sekci Aktualit naleznete např. fotogalerii z akcí či videa nejen o ceně.DŮLEŽITÉ INFORMACE

Publikujte své práce v Respektu!

Nabídněte své čerstvé realizace ke zveřejnění redakci časopisu Respekt, který každý týden uveřejňuje fotografii jedné nové stavby. Novinářka Karolína Vránková hledá stavby, které nabízí nějaký všeobecně zajímavý příběh nebo zkušenost a nejsou starší než rok. Tipy na vaše nebo cizí realizace je možné zasílat na e-mail [email protected].Český Krumlov hledá městského architekta na externí spolupráci

Město Český Krumlov znovu vyhlašuje výběrové řízení na městského architekta, tentokrát na pozici externího konzultanta. Přihlásit se do výběrového řízení je možné do 16. prosince 2016. Podrobnosti o vypsané pozici naleznete ZDE či na webu ČKA v sekci Burza práce. Přihlášky do výběrového řízení je možné zasílat na e-mail [email protected].Lanškroun: další příležitost pro městského architekta

Nového městského architekta hledají také v Lanškrouně. Informace k výběrovému řízení s lhůtou pro podávání přihlášek do 21. listopadu 2016 naleznete ZDE.Dotazníky o veřejných prostranstvích

Žádáme členy ČKA o spolupráci při vyplnění dotazníků, které budou sloužit jako podklad pro metodiky MMR o veřejných prostranstvích. Jedná se o podklady, na kterých ČKA prostřednictvím pracovní skupiny Urbanismus aktivně spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Stejné dotazníky jsou zasílány ministerstvem i na úřady územního plánování a mají přispět k efektivnímu připravení metodického pokynu, který bude věnován právě řešení veřejných prostranství v územně plánovacích podkladech a dokumentacích. Dotazníky jsou ke stažení ZDE.Buďte v obraze!

A odebírejte monitoring médií zaměřený na zprávy týkající se architektury, městského plánování, architektonických soutěží atd. Zaregistrujte se na e-mailu [email protected] a získejte pravidelný 14denní přehled o tom, co se děje u nás i ve světě. Monitoringy zveřejňujeme také na webu ČKA. V posledním vydání monitoringu jste mohli najít např. ochutnávku z přílohy Hospodářských novin věnované České ceně za architekturu.SOUTĚŽNÍ OKÉNKO

Rok soutěží

Sice ještě nemáme v rukou definitivní čísla, ale už nyní víme, že letošní rok byl rekordní, co se týká počtu vyhlášených soutěží. Na tradiční bilanci soutěží se můžete těšit v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy na toto téma proběhne diskuse OTTA. Jsme rádi, že institutu soutěží se daří. Kvalitu architektonických soutěží potvrzují také čísla z České ceny za architekturu, která jak se ukazuje, je nejen důležitým nástrojem pro propagaci architektury, ale také zásadním zdrojem informací. Z téměř pětistovky přihlášených děl jich zhruba 160 spadalo do sekce veřejných zakázek. Z tohoto počtu zde bylo celkem 13 architektonických soutěží. Mezi užší výběr poroty (63 nominací) přitom postoupilo hned 10 realizací z architektonických soutěží! Potvrzuje to mimořádnou kvalitu, jíž soutěže přinášejí. Ve finále České ceny za architekturu je pak hrdou realizací ze soutěže Gahurův prospekt ve Zlíně z dílny ateliéru ellement. Báječná příležitost, jak zástupcům měst a obcí ukazovat, že soutěžit se vyplatí!Kulturní centrum, park, revitalizace centra i náměstí…

Své výsledky má hned několik soutěží. V Hrušovanech u Brna se událo klání architektů o společensko-kulturní centrum SOKEC. První cenu získal tým vedený architektem Jonášem Krýzlem. Druhou cenu získal architekt Ivan Ruller. Třetí cenu obdržel tým architektů: Markéta Mráčková, Barbora Šimonová a Martin Neruda.

Předmětem další soutěže bylo zpracování architektonicko–urbanistického návrhu revitalizace centra obce Žádovice. Cílem návrhu bylo zvýšení atraktivity veřejného prostranství centra obce jak pro jeho občany, tak i pro návštěvníky obce. 1. cenu získali architekti Ivo Pavlík, Vratislav Ansorge a Lucie Kadrmanová Chytilová. Druhou cenu si odnesl architekt Josef Hlavatý. Třetí cenu získali Martin Komárek, Jan Strachoň, Lenka Hloušková a Martin Rudiš.

Výsledky všech soutěží naleznete na www.cka.cz/cs/souteze/vysledky.
Nové příležitosti

V sekci probíhajících a připravovaných soutěží naleznete řadu dalších příležitostí. Z pestrého výběru upozorňujeme např. na Nádražní – městskou třídu ve Žďáru nad Sázavou (termín do 27. 1. 2017) či na dostavbu objektu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (termín do 23. 12. 2016). Neméně zajímavým tématem je také návrh lavičky Ferdinanda Vaňka navrhovaný v rámci oslav 80. výročí narození Václava Havla.

Vše o soutěžích najdete na www.cka.cz/souteze.

AKCE A ZÁŠTITY

Architekti a BIM

KDY? 24. listopadu 2016, 9–12 h
KDE? Česká komora architektů, Praha

Workshop s následnou diskusí. Naleznete zde odpověď na otázky: Co je to BIM? Je BIM pro architekty? Mají být architekti proaktivní v BIM?

Registrace na e-mailu [email protected]
Pražské stavební předpisy v praxi

KDY? 25. listopadu 2016
KDE? Česká komora architektů, Praha

Od 1. srpna jsou v účinnosti Pražské stavební předpisy. Zajímá vás, jaké novinky do projektování v hlavním městě přinesou? Zúčastněte se semináře pořádaného Českou komorou architektů za účasti tvůrců nových předpisů. Problematiku uvedou Renata Pintová a Filip Tittl. Cena semináře pro autorizované osoby 500 Kč, pro veřejnou správu 700 Kč, pro ostatní zájemce 1 000 Kč. Platba předem na bankovní účet 1928140339/0800 nebo na místě. Svoji účast na něm potvrzujte na e-mailu [email protected].

Další informace na webu ČKA.Ozvěny České ceny za architekturu v Liberci

KDY? 29. listopadu 2016, 19 h
KDE? Kinokavárna Varšava, Liberec

V rámci 1. ročníku ČCA jsme připravili diskusi o úspěšných architektonických realizacích z Libereckého a Královéhradeckého kraje. Akce proběhne v Kinokavárně Varšava v Liberci, která byla mezi 63 nominacemi na Českou cenu za architekturu. Diskuse se zúčastní Petr Stolín a Alena Mičeková, držitelé Hlavní ceny za Zen-Houses. Chybět nebudou ani autoři dalších nominovaných děl. Těšit se můžete např. na zástupce Studia Raketoplán, kteří mezinárodní porotu okouzlili stodolou v Benešově u Semil. O veřejných prostranství promluví i autoři rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu z kanceláří Balda architekt a Atakarchitekti.

Další informace na FB ceny.Dny zahradní a krajinářské tvorby

KDY? 30. listopadu - 2. prosince 2016
KDE? Městský kulturní dům Elektra, Luhačovice

Již 21. konference zaměřená na krajinářskou architekturu se tentokrát zaměří na pojem „zelená infrastruktura“, jenž označuje systém zeleně, který přináší benefity člověku, přírodě i rozpočtu. Řada realizací z okruhu zelené infrastruktury je dostupná i v našem prostředí. Na konferenci Vám je představí přední odborníci z oboru. Akce probíhá pod záštitou ČKA.

Více informací na webu ČKA.OTTA: Kritika architektury

KDY? 1. prosince 2016 od 16 h
KDE? Česká komora architektů, Praha

Další debatní setkání z cyklu OTTA proběhne již první prosincový den. Bude se věnovat kritice architektury a dotkne se také výsledků 1. ročníku České ceny za architekturu. Zásadními otázkami bude, zda je reflexe architektury v českém prostředí dostatečná či jak vnímá architekturu veřejnost a média. Na akci srdečně zveme publicisty, kritiky architektury, architekty i fanoušky architektury.

Registrace na e-mailu [email protected].Inventura urbanismu

KDY? 2. prosince 2016, 9-17 h
KDE? FA ČVUT v Praze

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu (plánování osídlení a krajiny) a architektury (projektování a stavění). Konference se vždy věnuje převážně otázkám současných tendencí a potřeb a jejich vazbám na reálné stavění a pozitivní rozvoj prostředí. Letošní ročník bude věnován právním vztahům a souvislostem v procesech plánování a stavění měst a obcí. Téma letošní konference proto zní: Neznalost zákona neomlouvá aneb co se vlastně smí? Akce probíhá pod záštitou ČKA.

Více informací na webu ČKA.Architektura ve vzdělávání III

KDY? 9. prosince 2016 od 9 h
KDE? FA ČVUT v Praze

Projekt Architekti ve škole se soustředí na podpoření tématiky architektury, urbanismu a prostorového plánování jako součásti systému základního a všeobecného vzdělání. Webová doména Architekti ve škole jakožto univerzální platforma skýtá databázi všech iniciativ a dílčích projektů, jež se obdobnou tématikou zabývají. Uveřejněné projekty slouží jako sdílená zkušenost, inspirace k obohacení výuky, případně se na jejich autory můžete obrátit s realizací či školením. Akce probíhá pod záštitou ČKA.

Více informací na webu ČKA.Konference Městský architekt

KDY? 13. prosince 2016, od 9 h
KDE? Národní technické muzeum, Praha

Na konferenci se zaměříme na téma zcela zásadní: na pozici městského architekta a možnosti jeho uplatnění při rozvoji našich sídel. Akce naváže na edici Městský architekt, kterou ČKA vydala na podzim tohoto roku. Konferenci připravila Pracovní skupina ČKA pro urbanismus. Konference je rozdělena do 3 bloků. Kromě problematiky velkých měst (Brno, Plzeň, Hradec Králové) se zaměří i na menší města a městyse (např. Chrudim, Ústí nad Orlicí či Litoměřice). Následovat bude panelová diskuse.

Registrace na e-mailu [email protected].

Více informací na webu ČKA.KOMERČNÍ PREZENTACE

ARCHICAD 20 – čerstvý pohled na BIM

ARCHICAD 20, nejnovější verze populárního CAD/BIM programu, byl v české lokalizaci uveden 26. října. Oblasti, na které se ARCHICAD 20 zaměřil:

Nové pracovní prostředí

Design uživatelského rozhraní dělá z ARCHICADu 20 nejmoderněji vypadající BIM aplikaci současnosti. Vektorové ikony se zobrazují ostře i při změně velikosti na monitorech o vysokém rozlišení (4K). Tzv. Oblíbená nastavení jsou reprezentována automaticky generovanými ikonami, jež okamžitě dávají vizuální zpětnou vazbu. To pomáhá BIM manažerům při zavádění firemních šablon i urychluje každodenní práci projektanta.

Vylepšená správa informací

ARCHICAD 20 zprostředkovává a systematizuje přístup k informacím vytvořených v CAD/BIM aplikacích, ale i například k excelovským tabulkám. Implementace OPEN BIM pracovních postupů umožňuje sdílet data se specialisty bez rizika ztráty informací. ARCHICAD 20 je jednou z prvních BIM aplikací, která pracuje s daty standardu IFC 4. ARCHICAD 20 je Cobie kompatibilní.


Více informací o ARCHICADu 20 najdete na www.cegra.cz.
Navštivte světový veletrh BAU 2017 v Mnichově

Veletrh BAU prezentuje v 17 výstavních halách na ploše 185 000 m² možnosti architektury, materiály a systémy pro komerční, bytovou výstavbu a interiérové úpravy nejen u novostaveb, ale i u stávajících staveb. Na veletrhu BAU 2017 se představí více než 2 000 vystavovatelů ze 40 zemí.

Veletrh BAU se koná od 16. do 21. ledna 2017 v areálu výstaviště Messe München.

Pavilóny jsou členěny dle jednotlivých oblastí, a to podle stavebních materiálů, výrobků a ostatních tematických celků. Veletrh BAU je platformou novinek. Vystavující průmysl směřuje vývoj svých nových výrobků právě na veletrh BAU. Inovativní výrobky, je jedno, jestli se jedná o okna, dveře, podlahové krytiny nebo nové fasádní prvky, se představují poprvé právě zde.


Klíčová témata veletrhu BAU

Inteligentní fasáda / Digitální projektování, výstavba a provoz / Zasíťované budovy /
Výstavba a bydlení v roce 2020 / Fórum "Dialog mezi architekty a průmyslem"
Dlouhá noc architektury


Absolutním vrcholem je "Dlouhá noc architektury", kterou jsme poprvé uspořádali na veletrhu BAU 2011. Koná se opět v rámci veletrhu BAU 2017, a to v pátek 20. ledna.

Podrobnější informace www.lange-nacht-der-architektur.de

Návštěvnický servis zajišťuje www.expocs.cz


TIRÁŽ A ODHLÁŠENÍ

Elektronický Zpravodaj České komory architektů (ČKA)

Newsletter pro vás připravuje tisková mluvčí ČKA Zuzana Hošková, kontaktovat ji můžete například e-mailem. Kontakty na ostatní zaměstnance Kanceláře ČKA naleznete ZDE.

V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu [email protected]. Jakmile to bude možné, odhlásíme vás.
Newsletter je přednostně určen členům ČKA, dále pak spolupracujícím organizacím, studentům a veřejnosti.
Copyright © *|2015|* *|Česká komora architektů|*,
Všechna práva vyhrazena.
Naše adresa je:

Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Naše webové stránky jsou www.cka.cz.