Rozhodujte společně s námi o podobě Komory a mějte informace z jednání s vládou, kraji, obcemi, či zadavateli.

Členstvím v ČKA získáváte

Status autorizovaného architekta

Autorizovaným architektem je ten, komu byla udělena autorizace podle zákona č. 360 / 1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů, vedeném ČKA.

Vše o autorizaci

Diskutujte, zadávejte témata a přidávejte příspěvky v neanonymní diskusi.

Diskuse

Servis architektům

Celoživotní vzdělávání

ČKA svým členům nabízí možnost vzdělávání ve své profesi. Veškeré informace jak pro autorizované osoby, tak pro pořadatele vzdělávacích aktivit.

Profesní pojištění

Ze zákona vyplývá povinnost autorizovaných osob uzavřít pojištění z odpovědnosti. ČKA na základě spolupráce s makléřskou společností nabízí zprostředkování výhodného profesního pojištění.

KALKULAČKA

Kalkulačka stanovuje hodnotu územněplánovací dokumentace, hodnoty projektových prací pozemní a krajinářské stavby.

OTTA

Otevřený Think Tank Architektů nabízí prostor pro debatu nad profesními otázkami.

Doporučené publikace

Všechny publikace