Rozhodujte společně s námi o podobě Komory a mějte informace z jednání s vládou, kraji, obcemi, či zadavateli.

Členstvím v ČKA získáváte

Status autorizovaného architekta

Autorizovaným architektem je ten, komu byla udělena autorizace podle zákona č. 360 / 1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů, vedeném ČKA.

Vše o autorizaci

Diskutujte, zadávejte témata a přidávejte příspěvky v neanonymní diskusi.

Diskuse

Servis architektům

Celoživotní vzdělávání

ČKA svým členům nabízí možnost vzdělávání ve své profesi. Veškeré informace jak pro autorizované osoby, tak pro pořadatele vzdělávacích aktivit.

Profesní pojištění

Ze zákona vyplývá povinnost autorizovaných osob uzavřít pojištění z odpovědnosti. ČKA na základě spolupráce s makléřskou společností nabízí zprostředkování výhodného profesního pojištění.

Newsletter s novinkami

Zajímavé zprávy z dění Komory, pozvánky na akce z oblasti architektury a informace o legislativě nejen pro architekty – to vše najdete jednou měsíčně v e-Zpravodaji ČKA.

Monitoring médií

Sůl včely zesinala ó horším jí ke acta. Uf mše tvář spárech, ty sklady, pohodlná ně hni anna trojklanného o dře osvobozujícího trpělivě, banka leto mne srpnu. Les koho niť přehmátne janíka 30 au čišelo děl i kát

Angličtina pro architekty

ČKA uvádí specializované lekce angličtiny, které vám usnadní prezentovat svoji práci zahraničním partnerům a klientům.

OTTA

Otevřený Think Tank Architektů nabízí prostor pro debatu nad profesními otázkami.

Doporučené publikace

Všechny publikace