Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je poskytování konzultační a poradenské činnosti v oboru architektury a urbanismu dle potřeb města Benešov. Komplexní výkon činnosti architekta při udržování a rozvoji sídla z hlediska architektonického, urbanistického, estetického a výtvarného, územně plánovacího, obytného, dopravního a dalších souvisejících činností, včetně pravidelných konzultačních dnů.

Požadujeme

Nabídku je možné podat do: 28.02.2022 09:00

Více informací

https://ezak.benesov-city.cz/contract_display_600.html

Kontakt

Pavlína Tůmová
Telefon: 312 821 268

Zveřejněno

10.12.2021

Platnost Do

08.02.2022