Magistrát města Děčína hledá nového kolegu nebo kolegyni, pracovní náplň spočívá v činnosti architekta urbanisty a dále ve výkonu činností úřadu územního plánování. Nástup do pracovního poměru je od 1.7.2022, případně dle dohody. Přihlášku do výběrového řízení je třeba podat nejpozději do 11.5.2022.

Nabízíme

Nabízíme práci v režimu pružného rozvržení pracovní doby v příjemném pracovním kolektivu v oblasti veřejné správy a dovolenou v rozsahu 5 týdnů za kalendářní rok.

Dále příspěvek zaměstnavatele na stravování, 5 dnů tzv. „indispozičního volna“ ročně, poskytnutí měsíčního příspěvku na penzijní připojištění ve výši 700 Kč, možnost využití služebního mobilního telefonního přístroje k soukromým účelům či zvýhodněné rekreace ve vlastním rekreačním zařízení umístěném u Jiřetína pod Jedlovou.

Dále nabízíme benefit v podobě „osobního konta“ zaměstnance ve výši až 12 000 Kč na rok.

Požadujeme

Požadavky:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky:
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- schopnost samostatného rozhodování, přesnost a pečlivost
- časová flexibilita
- velmi dobrá počítačová gramotnost.

Výhodou:
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
- publikační činnost (seznam publikační činnosti)
- řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič / řidička
- znalost práce v prostředí GIS pro potřeby výkonu územně plánovací činnosti.

Více informací

Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení - architekt“ doručte:
osobně na podatelnu magistrátu do 11.05.2022 do 17:00 hod.
nebo
poštou na adresu:
Magistrát města Děčín
k rukám tajemníka magistrátu
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV
tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 11.05.2022.

https://www.mmdecin.cz/volna-pracovni-mista/4363-architekt-urbanista-referent-uzemniho-planovani-architektka-urbanistka-referentka-uzemniho-planovani

Kontakt

Zveřejněno

27.04.2022

Platnost Do

26.06.2022