Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřizovaná hl. m. Prahou, hledá do Sekce rozvoje města do týmu Kanceláře analýz města uchazeče/uchazečku na pozici: ARCHITEKT/ARCHITEKTKA – URBANISTA/URBANISTKA se schopností vytvářet urbanistické analýzy celoměstského měřítka a nadšením hledat vzájemné vazby a přesahy s dalšími tématy.

Nabízíme

Jsme nově vzniklý multioborový tým lidí, které zajímá, jaké je město, ve kterém žijeme – díváme se na Prahu a její okolí pod mikroskopem. Máme nadšení pro hledání souvislostí a vazeb, vzorců, trendů a ukazatelů vývoje, pojmenování deficitů a hledání příležitostí. Jsme jedenáctičlenná kancelář architektů a urbanistů, geografů, demografa a ekonoma, při našich analýzách a prognózách tedy propojujeme témata a obory, hledáme společné závěry. Zajišťujeme datovou a analytickou podporu strategickému a územnímu plánování kolegů v kancelářích IPR, podporu rozhodování v území a plánování pro veřejnou správu města. Chceme, aby data a analýzy byly dobře dostupné a srozumitelné nejen odborníkům a politické reprezentaci, ale i širší veřejnosti.

PROČ K NÁM?
— zaměstnání s odměnou za vykonanou práci dle platových podmínek nařízení
vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek
— kvartální a mimořádné odměny
— stravenky
— 5 týdnů dovolené, 5 dnů plně hrazených sickdays
— příspěvek na volnočasové aktivity a důchodové připojištění
— možnosti jazykového a odborného vzdělávání formou školení, kurzů a seminářů
včetně zahraničních konferencí
— termín nástupu: dle dohody

Požadujeme

TATO PRÁCE JE PRO VÁS, POKUD
— ukončené vysokoškolské vzdělání architektonického, urbanistického či územně
plánovacího směru
— zkušenosti s urbanistickými analýzami města
— přehled v územním plánování a stavebním právu ČR
— pokročilé ovládání MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint), znalost
grafických programů Adobe (zejména Indesign) a základní orientaci v prostředí
GIS
— znalost českého a anglického jazyka

BĚHEM VAŠEHO BĚŽNÉHO TÝDNE BUDETE
— vytvářet urbanistické analýzy města a z nich zpracovávat srozumitelné a
uživatelsky přívětivé výstupy – texty, mapy, grafy, diagramy, prezentace
— koordinovat odborníky z IPR i externí při tvorbě odborného obsahu pro územně
analytické podklady, pomáhat jim vytvořit profesionální a užitečné výstupy
— diskutovat se specialisty na zpracování dat, jak nejlépe odborně i technicky
vytvořit potřebné datové sady
— hledat řešení a plánovat výstupy projektů společně s kolegy z jiných oborů,
např. specialisty na městské strategie, plánování či dopravní a technickou
infrastrukturu
— představovat data a analýzy vytvořené v naší kanceláři kolegům i veřejnosti
tak, aby je mohli co nejlépe využít
— aktualizovat odborný obsah webového Portálu ÚAP a podílet se na jeho
přípravě spolu s vývojáři aplikací IPR
— odpovídat na dotazy od veřejnosti i kolegů z IPR ohledně území a dostupnosti
dat

Více informací

JAK SE UCHÁZET?
Pokud se vidíte na správném místě v naší kanceláři, moc rádi vás poznáme.

Zašlete nám:
— profesní CV
— portfolio obsahující max. 5 referenčních prací souvisejících s náplní práce
        Kanceláře analýz města
— motivační dopis a krátkou úvahu na téma „Jak může analýza města ovlivnit
        jeho budoucí rozvoj?“ (max. 1800 znaků včetně mezer)

Přihlášku s požadovanými přílohami zasílejte do 13. 8. 2021 vedoucí kanceláře Ing. arch. Zdeňce Havlové, Ph.D. na email [email protected]. Vaše otázky k pracovní pozici rádi zodpovíme.

Region

Praha

Kontakt

Ing. arch. Zdeňka Havlová, Ph.D.

Zveřejněno

14.07.2021

Platnost Do

12.09.2021