Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), konkrétně Kancelář změn územního plánu, hledá adeptku/adepta pro výše jmenovanou pozici. Nabízíme možnost práce v rozmanitém týmu na projektech, které promění tvář Prahy. Kromě toho, že při práci poznáte spoustu zajímavých lidí, nabízíme i celou řadu benefitů a možností vzdělávání. Držte prst na tepu Prahu a pojďte se s námi zapojit do plánování budoucnosti.

Nabízíme

- možnost zapojit se do práce dobře fungující kanceláře
- přívětivé pracovní prostředí
- zajímavou a různorodou práci v hlavním koncepčním pracovišti hl. m. Prahy v oblasti
územního plánování
- ovlivňování rozvoje a tvorby města
- práce na plný nebo částečný úvazek
- prostor pro kariérní a osobnostní růst
- možnost odborného vzdělávání formou školení, kurzů a zahraničních cest
- nové kontakty a zkušenosti na konferencích a seminářích
- platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní
příplatek
- 5 týdnů dovolené, 5 plně hrazených sickdays, příspěvek na stravování

Požadujeme

- velmi dobré koordinační a komunikační dovednosti (vyjadřovací schopnosti, kvalitní
písemný projev)
- analytické a koncepční uvažování
- samostatnost, zodpovědnost a ochotu veřejně vystupovat
- trestní bezúhonnost
- velmi dobrou znalost platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (vč.
metodické přílohy)
- vysokoškolské vzdělání příslušného směru (preferujeme obory architektura,
urbanismus a obory se zaměřením na územní plánování)
- kladný vztah k urbanismu a městskému plánování
- pokročilé počítačové dovednosti s programy MS Office
- znalost organizace veřejné správy
- dobrou orientaci v právních předpisech:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů a souvisejících
zákonů, zejména část třetí – územní plánování
- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a
Statut hl. m. Prahy

Výhodou:

- zkušenosti s pořizováním nebo uplatňováním územně plánovací dokumentace
- přehled v problematice vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
- zkušenost s působením ve veřejné správě v oblasti územního plánování
- znalost geografických informačních systémů (GIS) a AutoCAD
- orientace v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Termín nástupu:

Dle dohody, ideálně 1. ledna 2022.

Více informací

V případě zájmu o nabízenou pozici nám nejpozději do 31. října 2021 zašlete motivační dopis a profesní životopis na e-mail paní Elišky Dvořákové: [email protected]. S případnými dotazy se prosím obracejte na pana Jana Drahotu: [email protected], tel.: + 420 236 005 665.

Region

Praha

Kontakt

Zveřejněno

19.10.2021

Platnost Do

18.12.2021