Vážení, Letiště Praha, a. s. uveřejnilo předběžnou tržní konzultaci s názvem „PTK - Krajinný architekt pro Letiště Václava Havla Praha“. V případě zájmu o tuto akci naleznete výzvu s přílohami pod adresou https://zakazky.prg.aero/vz00002522. Termín pro zaslání vyjádření k dotazům zadavatele končí dne 30. 7. 2021. K účasti vás srdečně zveme. S úctou M.Šrámek

Požadujeme

Možnost účastnit se této předběžné tržní konzultace je otevřená. Účastnit se mohou zejména všichni potencionální dodavatelé.

Více informací

Účelem této předběžné tržní konzultace je získat informace potřebné pro optimální nastavení zadávacích podmínek připravovaného VŘ s pracovním názvem „Krajinný architekt pro Letiště Václava Havla Praha“.
V průběhu předběžné tržní konzultace bude dbáno na ochranu obchodního tajemství a osobních údajů a jiných důvěrných informací případně poskytovaných uchazeči předběžné tržní konzultace. Předběžná tržní konzultace bude vedena tak, aby to nenarušilo hospodářskou soutěž a nedošlo k porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek. Informace vzešlé z předběžné tržní konzultace budou v souladu s požadavky ZZVZ a v zákonem stanoveném rozsahu uvedeny v zadávací dokumentaci předmětného výběrového řízení. Samotná účast dodavatelů na předběžné tržní konzultaci nijak neovlivní možnost dodavatelů účastnit se navazujícího VŘ, pokud z jejich strany budou splněny podmínky pro účast v tomto VŘ.

Potencionální dodavatelé, kteří budou mít zájem se konzultace účastnit a nestihnou podat své vyjádření ve výše uvedené lhůtě, jej mohou podat prostřednictvím výše uvedeného e-mailu i po jejím uplynutí.
S ohledem na skutečnost, v jaké fázi se bude konzultace, resp. příprava uvažované navazující zakázky nacházet, bude takovému účastníkovi účast v konzultaci umožněna.

Region

Praha

Kontakt

Milan Šrámek
Telefon: +420725436076

Zveřejněno

19.07.2021

Platnost Do

17.09.2021