NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV je vysoce odbornou a prestižní výzkumnou státní institucí, která má jedinečné poslání v oblasti ochrany a prezentace kulturního dědictví České republiky. V současné době hledáme kandidátku nebo kandidáta pro sekci památkové péče generálního ředitelství na tuto pozici.

Nabízíme

• zajímavou a samostatnou práci
• stabilitu státní příspěvkové organizace
• pružnou pracovní dobu
• služební mobil
• široké spektrum benefitů (stravenky, pět týdnů dovolené, volné vstupy na státní hrady a zámky atd.)
• platové zařazení ve 12. třídě (dle NV č. 341/2017 Sb.)
• příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
• práci v tvůrčím a přátelském kolektivu

Nástup: možný od 1. 3. 2021, případně podle domluvy.

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis nejpozději do 12. února 2021 elektronicky na email: vasickova.radana@npu.cz
Na základě posouzení zaslaných materiálů budou vybraní uchazeči pozváni na ústní pohovor. O výsledku výběrového řízení budou jednotliví uchazeči informováni e-mailem, případně mobilním telefonem. NPÚ si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Požadujeme

• vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v některém z uvedených oborů: architektura nebo architektura a urbanismus (Ing.; Ing. arch.; akad. arch.), pozemní stavby, stavební inženýrství apod. (Ing.; Ing. arch.), v souvislostech památkové péče
• relevantní odbornou praxi
• orientaci v projektových dokumentacích, technických výkresech apod.
• zájem o problematiku památkové péče
• uživatelskou znalost MS Office, zkušenost s prací s databázemi výhodou
• odpovědný přístup, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, organizační a komunikační schopnosti
• řidičský průkaz skupiny B

Více informací

Co bude náplní práce
• zpracování odborných vyjádření pro stanoviska dotčených orgánů státní památkové péče (Ministerstvo kultury, krajské úřady a obce s pověřenou působností a území národních kulturních památek, včetně jejich ochranných pásem, v gesci generálního ředitelství pro agendu urbanismu a územního plánování
• koordinace výkonu odborné složky státní památkové péče a dodržování zákonem stanovených lhůt pro zhotovování odborných vyjádření, sloužících jako podklad pro rozhodnutí správních orgánů
• zpracování odborných vyjádření zejména podle § 5,6 a 32 zákona č. 20/1987 Sb., a ostatních ve věci stavebních architektonických i urbanistických záměrů, k projektové dokumentaci staveb na všech úrovních v rámci odvolacích řízení (zpracování odborných vyjádření v odvolacím a mimo odvolacím řízení pro Krajské úřady pro celé území ČR a v případě magistrátu hl. města Prahy pro MK.
• metodické usměrňování celostátního systému památkové péče a koordinace naplňování jeho hlavních funkcí v oblasti péče o památkově chráněná území a sídla, historického urbanismu a územního plánování koordinace přípravy podkladů pro zpracování územně analytických podkladů
• služební cesty po celé ČR v rámci výkonu práce odborných konzultací zpracovatelům územně plánovacích dokumentací
• možná účast na vědecko-výzkumných projektech NPÚ
• možná spolupráce s různými subjekty působícími v oblasti péče o kulturní dědictví a historický urbanismus

Region

Praha

Kontakt

Radana Vašíčková
Telefon: tel. 770159218

Zveřejněno

25.01.2021

Platnost Do

26.03.2021