Plánujeme výstavbu dvou RD, každý se dvěmi samostatnými bytovými jednotkami, v KÚ Nedabyle České Budějovice, za účelem jejich prodeje.

Nabízíme

Za tímto účelem hledáme architekta, který by vytvořil 1 až 2 ideové návrhy obou domů a jejich umístění na pozemku respektující platný územní plán a charakter okolní zástavby, návrhy dispozic byt. jednotek a k nim přiléhajících částí pozemku a vykreslil celou situaci včetně přilehlého okolí.

Poté budeme pro vybraný návrh nebo návrhy poptávat provedení technicko ekonomické studie proveditelnosti, pro vybraný ideový návrh vytvoření architektonického návrhu, konstrukčního návrhu, kompletní projektové dokumentace pro územní řízení, pokud bude třeba, pro stavební povolení, provedení a zadání stavby, spolupráci při výběru dodavatele stavby a materiálů, zajištění veškerých nutných povolení k výstavbě, vytvoření 3D vizualizace exteriéru, interiéru a celkové situace včetně přilehlého okolí pro marketingové účely, a služby technického dozoru investora.

Uvažované domy by měly být zděné konstrukce se zateplovacím systémem o 2NP, ale nemusí, a měly by kromě územního plánu respektovat charakter okolní zástavby.
1NP by mělo být navrženo jako denní životní prostor nabízející pokoj pro hosty, který by mohl být využíván také jako pracovna, koupelnu, oddělené WC a úložné prostory, dále kuchyňský kout s jídelnou a obývací pokoj se vstupem na soukromý prostor zahrady.
2NP jako soukromá zóna se třemi ložnicemi/pokoje, šatnou a dvěma koupelnami.
Každá byt. jednotka by měla disponovat garáží alespoň pro jedno vozidlo a parkovacím stáním pro druhé.
Obytné plochy jedné jednotky by měly být celkové velikosti do 150m2. Energetické náročnosti A.
Výše uvedené dispozice a parametry jsou pouhou úvahou investora a mohou dostát změn právě na základě skutečností, které vyplynou z analýzy, návrhu, doporučení, investičních nákladů a kalkulací.

V případě Vašeho zájmu mě prosím kontaktujte.

Region

České Budějovice

Kontakt

Radek Pertl

Zveřejněno

26.10.2020

Platnost Do

25.12.2020