Řízení sekce a koordinace činnosti tří kanceláří se zaměřením na: - tvorbu a celoměstské koncepce kvalitního veřejného prostoru - přípravu a realizaci architektonických soutěží - vedení městských projektů a soutěží, zajištění zpracování studií - agendu spojenou se zastupováním hl. m. Prahy jako účastníka územního řízení (supervize vyjadřování se k záměrům) - zpracování změn platného Územního plánu hl. m. Prahy a zajištění související dokumentace (VVURÚ) Jednání a koordinace činností sekce s vedením města, odbory magistrátu, městskými částmi, městskými organizacemi, odbornou veřejností a investory. Zodpovědnost za vytváření a naplňování strategických cílů sekce a zajištění jejich souladu s vizemi organizace a koncepcemi rozvoje města, zajištění koordinace a spolupráce s ostatními sekcemi IPR. Zodpovědnost za přípravu podkladů pro veřejné zakázky a za rozpočet sekce.

Nabízíme

Zajímavou, smysluplnou a různorodou práci ve významné plánovací organizaci.
Možnost podílet se na významných rozvojových projektech Prahy.
Kontakt s rozhodovacím procesem na úrovni města.
Prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu v nastavování procesů v souladu vizí organizace.
Účast v mezinárodních projektech a seminářích.
Atraktivní pracovní prostředí v centru Prahy (v areálu, jehož součástí je moderní Centrum architektury a městského plánování)
Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.
Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příloha 1, v platové třídě 13 + příplatek za vedení, osobní příplatek.
5 týdnů dovolené, 5 sickdays, stravenky, služební notebook, mobilní telefon, asistent/ka.

Požadujeme

Schopnost vést a motivovat tým talentovaných odborníků.
Proaktivní a flexibilní přístup k řešení komplexních úkolů a dokáže uvažovat v širších souvislostech a zohlednit kontext úkolu a rozhodnutí.
Výborné manažerské a vyjednávací schopnosti, dokáže nalézat kompromis,velmi dobré organizační, komunikační a prezentační schopnosti.
Profesionální přístup a otevřenost, týmového ducha.

Občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk.
Vysokoškolské magisterské vzdělání, relevantní praxe minimálně 5 let.
Autorizace v oborové komoře výhodou.
Zkušenosti s tvorbou koncepčních dokumentů nebo urbanistických a architektonických projektů.
Velmi dobrá orientace v soudobých trendech v oblasti městských projektů a plánování měst a v souvisejících právních předpisech.
Znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka výhodou.
Trestní bezúhonnost.

Více informací

https://iprpraha.cz/kariera

Region

Hl. m. Praha

Kontakt

Mgr. Monika Mcgarrell Klimentová
Telefon: +420603570173

Zveřejněno

04.05.2022

Platnost Do

03.07.2022