Nabídka práce


Statutární město Ústí nad Labem/Magistrát města Ústí nad Labem vyhlásilo v souladu s ustanovením
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále jen „zákon“) v aktuálním znění  výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího oddělení městského architekta odboru investic a územního plánování.

O vytvoření oddělení městského architekta rozhodla Rada města v únoru. Charakteristika vykonávané činnosti je obsahem výběrového řízení. Funkce předpokládá plný pracovní úvazek.
Budoucí vedoucí oddělení musí být autorizovaný architekt  (obor architektura nebo územní plánování), požadovaná praxe v oboru min. 5 let. Jeho činnost bude pokrývat území města a jeho místních částí.
Zájemci mohou přihlášky zasílat do10.7.2017.

Vybraný uchazeč se nebude z důvodu střetu zájmů moci zúčastňovat architektonických soutěží vyhlašovaných městem, ani provádět projektovou činnost pro cizí subjekty na území města Ústí nad Labem (včetně místních částí). 

Podrobné informace související s výběrovým řízením naleznete  na http://www.usti-nad-labem.cz/files/uredni-deska/vr-oiup-ma.pdf

Zveřejněno: 22. 5. 2017