Anotace:

· Základní zásady vodního práva a jeho souvislosti

· Užívání a ochrana vod

· Vodní díla a správa vodních toků

· Základní zásady a průběh vodoprávního řízení

· Ochrana před povodněmi a suchem

· Úplaty ve vodním hospodářství

· Správní trestání

Datum konání: 2. 6. 2022

Místo konání: Studio Axis Praha (Centrum vzdělávání)

Vložné: 1.990,-Kč za osobu včetně DPH (10%sleva členové ČKA)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, e-mail:  [email protected], tel.: 234 221 123 - 124

Přednášející:  JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací

Další akce

27. 06. 2022 10:00 Výstava
28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference