Anotace:

Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí semináře budou rovněž přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe.

Datum konání: 10. 11. 2020 od 8.30 do 15 hod

Místo konání: Parkhotel Congress Center Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Vložné: 200,- (členové ČKA sleva 50%)

Kontaktní osoba: Ing. Jan Veselý, Mgr. Nikola Davidová, Ing. Veronika Žihlová, tel.: 601 327 530, e-maily: [email protected], [email protected], [email protected]

 

Přednášející: 

Ing. Jan Veselý

Ing. Boris Kozelský

Ing. Jiří Žihlo

Ing. arch. Kamil Mrva

Doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

Ing. Vladimír Veselý

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / doc.Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Mgr. Iveta Heczková

Ing. arch. Rostislav Mareš

Ing. Michal Števula, Ph.D.

Ing. Petr Finkous

Jaroslav Mazanec

Karel Kos

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací zde

Další akce

07. 12. 2021 09:00 Webinář
09. 12. 2021 19:30 Přednáška
14. 12. 2021 08:30 Webinář
14. 12. 2021 10:00 Webinář
16. 12. 2021 09:00 Seminář