Anotace:

Kurz BIM přinese účastníkům komplexní pohled na projektování metodou BIM, včetně možností a návazností na další využití této metody v projekční praxi.

Nabídne účastníkům nejen nejnovější teoretické poznatky v oblasti BIM z České republiky, Evropy a USA, ale i osvojení praktických dovedností formou cvičení na příkladech z projekční praxe.

Způsob projektování metodou BIM (Building Information Modelling a Management) je tvorba informačního modelu budovy, sdílení a využívání tohoto informačního modelu všemi účastníky výstavby po celou dobu životnosti stavby, tj. tvorby projektové dokumentace, povolování stavby, jejího expertního posuzování, provádění stavby, jejího uvedení do provozu, správy budov a i jejího případného odstranění. Touto metodou se již několik let pracuje v privátní sféře a na základě usnesení vlády bude tato metoda od roku 2022 vyžadována i pro přípravu a realizaci nadlimitních projektů. Tento fakt tedy bude muset akceptovat část architektonické odborné veřejnosti, státní správa, stavební firmy, která s touto metodou dosud nemá zkušenosti po teoretické, ani po praktické stránce.

Profese architekta je v tomto procesu neopominutelná a s přihlédnutím ke skutečnosti, že většině případů je v ČR architekt nositelem zakázky v rozsahu zpracování kompletní projektové dokumentace, obstarání všech potřebných povolení a autorským dozorem nad realizací stavby, tak je nezbytné, aby architekt touto metodou správně pracoval, aby jeho role byla respektována všemi ostatními účastníky výstavby.

Dále je třeba respektovat skutečnost, že vystudovaní architekti pracují v developmentu staveb, státní správě, stavebních firmách a i jiných pozicích při výstavbě.

Přihlášky podávat do 15. 3. 2020

Datum konání: 29. 5. 2020 od 9 hod

Místo konání: Praha ( FA ČVUT )

Vložné: 6.600 + DPH

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Marek, 420 257 257 111, M: +420 602 224 896, e-mail: [email protected]

Přednášející:

Ing. Aleš Marek - Garant, Ústav stavitelství I

Ing. arch. Vít Wasserbauer - Ústav stavitelství I

Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. - Ústav modelového projektování

Ing. Ivana Vinšová - Ústav modelového projektování

Ing. Michal Jirát - Ústav modelového projektová

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 4

Více informací

 

Další akce

11. 08. 2021 16:00 Webinář
25. 08. 2021 16:00 Webinář
31. 08. 2021 15:00 Webinář
02. 09. 2021 09:00 Seminář
08. 09. 2021 09:00 Seminář