Anotace:

5. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info

Přednáška představuje aktuálně připravované změny legislativy na úseku požární ochrany spojené zejména s rekodifikací stavebního práva. Detailněji se věnuje navrhované kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti, podle které budou stavby posuzovány při výkonu státního požárního dozoru a podle které budou stanoveny požadavky na odbornost zpracovatelů požárně bezpečnostních řešení těchto staveb.

Datum konání: 23. 9. 2020 od 9 – 15.30 hod

Místo konání: Veletrh For Arch, PVA Letňany, Kongresový sál, vstupní hala 2

Vložné: 800,- bez DPH (sleva pro členy ČKA 300,-)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Bohuslávek (Topinfo, s.r.o.), tel.. 733 726 688

Přednášející:

Ing. Stanislav Toman - přední specialista na požární větrání budov, spolupracovník odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, člen technických normalizačních komisí TNK 27 – Požární bezpečnost staveb a TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. - Profesní komora požární ochrany – PKPO; Peritas s.r.o.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. - je jednatelem společnosti Peritas s.r.o., poskytující komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revize požárně bezpečnostních zařízení, a členem prezídia Profesní komory požární ochrany.

pplk. Ing. Tomáš Pavlík, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. - Cech pro zateplování budov ČR, z. s.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací

Další akce

02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference