Anotace:

Školení je určené především žadatelům, projektantům atd.

* Přehled jednotlivých řízení, které stavební zákon zná

- Územní řízení

- Stavební řízení

- Společné řízení

- Další řízení, např. řízení o odstranění stavby, řízení o změně stavby před dokončením, apod.

* Zjednodušené procesy dle stavebního zákona (alternativy k řízení)

- Územní souhlas, ohlášení, veřejnoprávní smlouva, apod.

* Obecné informace o řízení dle správního řádu

- Zahájení řízení, účastníci řízení, doručování, přerušení řízení, zastavení řízení

* Žádosti o vydání rozhodnutí či jiných opatření a jejich obsah

- Žádosti o vydání rozhodnutí

- Žádosti o vydání jiných opatření

- Vazba na vyhlášku č. 503/2006 Sb.

* Popis procesu u jednotlivých řízení dle stavebního zákona

* Řádné a mimořádné opravné prostředky

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.

Konec semináře je orientační.

Datum konání: 17. 9. 2020 od 9 do 13 hod

Místo konání: Studio Axis Praha (Centrum vzdělávání)

Vložné: 1.490,-Kč za osobu včetně DPH (Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, e-mail:  [email protected], tel.: 234 221 123 - 124

Přednášející:  Ing. Renáta Pintová Králová - Česká společnost pro stavební právo

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací

 

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
14. 09. 2022 11:30 Konference