Anotace:

V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Třináctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika - Demolice a recyklace stavebního odpadu poskytne vhled do problematiky demolicí a znovuvyužití demoličního odpadu v kontextu cirkulární ekonomiky. 

Mluvčí se vrámci webináře zaměří na témata: 

  • Obecná východiska šetrné demolice
  • Možnosti využití recyklátů
  • Poznatky z výzkumu
  • Rozvíjení trhu s recykláty
  • Příklady dobré praxe

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Datum konání: 5. 8. 2020 od 16 - 17 hod (online přes aplikaci Zoom)

Vložné: zdarma

Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová, e-mail: [email protected], tel.:  +420 775 577 496

Mluvčí: 

 Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací

Další akce

01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška
02. 06. 2022 19:30
14. 06. 2022 08:30 Webinář