Anotace:

V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Čtrnáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika - LCA a uhlíková stopa poskytne vhled do problematiky LCA s porovnáním různých konstrukcí s ohledem na jejich uhlíkovou stopu.

Mluvčí se zaměří na témata:

  • Proč by architekt měl vybírat materiály podle EPD (Enviromental Product Declaration) a LCA (Life Cycle Assesment)
  • Technologie existují pojděme je využívat a odstraňovat překážky
  • Certifikace a LCA
  • Uhlíková stopa
  • Příklady dobré praxe – pohled architekta a investora

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Datum konání: 12. 8. 2020 od 16 - 17 hod (online přes aplikaci Zoom)

Vložné: zdarma

Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová, e-mail: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, tel.:  +420 775 577 496

Mluvčí: 

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací

Další akce

21. 10. 2020 16:00 Webinář
21. 10. 2020 16:00 Webinář
22. 10. 2020 14:00 Konference
03. 11. 2020 09:00 Seminář
04. 11. 2020 08:30 Seminář