Anotace:

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Sedmnáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Ekologie a biodiverzita - Ekologické zhodnocení pozemku se zaměří na to jak šetrnými principy je možné zvýšit hodnotu pozemeků.

Mluvčí se zaměří na témata:

  • Environmentální audit
  • Revitalizace brownfieldů
  • Ekologická zátěž pozemků a jejich dekontaminace 

  • Příklady dobré praxe - Ostrava

Datum konání: 2. 9. od 16 - 17 hod (online přes aplikaci Zoom)

Vložné: zdarma

Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová, e-mail: [email protected], tel.:  +420 775 577 496

Mluvčí:

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací

Další akce

26. 10. 2021 08:30 Webinář
26. 10. 2021 09:30 Konference
26. 10. 2021 15:00 Přednáška
28. 10. 2021 09:00 Konference
29. 10. 2021 10:00 Webinář