Anotace:

V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Desátá ze série debat – „Šetrná řešení v praxi: Hospodaření s vodou – Technologie“ poskytne vhled do problematiky hospodaření s vodou v budovách a praktické zkušenosti s využíváním souvisejících technologií, které vedou k úspoře spotřeby pitné vody. Mluvčí se během webináře zaměří na následující témata:

•             Jak mohou pomoci technologie s hospodařením s vodou v budovách

•             Výhody využívání technologií hospodaření s vodou v budovách

•             Praktické zkušenosti z pohledu investora/developera

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Datum konání: 15. 7. 2020 od 16 - 17 hod (online přes aplikaci Zoom)

Vložné: zdarma

Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová, e-mail: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, tel.:  +420 775 577 496

Přednášející:    

Mluvčí

•             Eva Neudertová, Skanska, a.s.

•             Zdeněk Petrů, Koncept Ekotech, s.r.o.

 Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací zde

Další akce

03. 11. 2020 09:00 Seminář
04. 11. 2020 08:30 Seminář
04. 11. 2020 09:00
04. 11. 2020 16:00 Webinář
04. 11. 2020 16:00 Webinář