Anotace:

Dvacátá osmá ze série debat Konkrétní typy šetrných vegetačních úprav představí konkrétní příklady šetrných sadových úprav.

Témata na která se jednotliví mluvčí zaměří:

  • Konkrétní šetrná řešení nejen SO vegetace, ve vztahu k dnešnímu modernímu vnímání problémů klimatických změn a s možností k návratu ve snaze o pochopení přírody a její rovnováhy s člověkem.
  • Stavby krajinářské architektury zabývající se venkovním prostředím ve městech i volné krajině (ulice, náměstí, nábřeží, pěší zóny, parky, areály obytných souborů a vnitrobloky, cyklistické a turistické trasy včetně vybavení, rekultivace těžebních, skládkových a jinak devastovaných ploch, okolí průmyslových nebo zemědělských staveb apod.), se zaměřením nejen na stavební objekt vegetačních úprav.
  • Principy šetrných vegetačních úprav 
  • Příklady dobré praxe

Datum konání: 2. 12. od 16 - 17 hod (online přes aplikaci Zoom)

Vložné: zdarma

Mluvčí:  

Petr Velička, ČKA

Tomáš Jiránek, ČKA

Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová, e-mail: [email protected], tel.:  +420 775 577 496

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Videozáznam z webináře zde


Další akce

24. 09. 2021 09:00 Workshop
29. 09. 2021 17:00
30. 09. 2021 09:00 Festival
30. 09. 2021 09:00
01. 10. 2021 10:00