Anotace:

Další série online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Dvacátá druhá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Potenciál šedé vody, rekuperace jako zdroj energie poskytne vhled do problematiky hospodaření s vodou v budovách s ohledem na možnosti využívání odpadní šedé vody. Mluvčí se během webináře zaměří na následující témata:

  • Rekuperace a možnosti využití šedé vody
  • Energetické úspory
  • Zkušenosti z praxe/příklady dobré praxe
  • Dotační programy podporující využívání šedé vody

Datum konání: 14. 10. od 16 - 17 hod (online přes aplikaci Zoom)

Vložné: zdarma

Mluvčí:

Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová, e-mail: [email protected], tel.:  +420 775 577 496

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací

Další akce

29. 09. 2021 17:00
30. 09. 2021 09:00 Festival
30. 09. 2021 09:00
01. 10. 2021 10:00
04. 10. 2021 09:00 Jiné