Anotace:

- vedení stavby dle stavebního zákona

- předávací a přejímací řízení, fakturace, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího,

- vedení stavebního deníku

- spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem

- bezpečnost a ochrana zdraví, rizika, hygienické předpisy, pracovní úrazy a jejich prevence, dokumentace BOZ

- zásady bezpečnosti pro práce ve výškách, zajištění výkopů a stavebních jam, bezpečnost lešení

- kontrola prací, příklady závad

Datum konání: 1. 12. 2020 od 9 do 13 hod

Místo konání: STUDIO AXIS, Praha

Vložné: 1.290,-Kč za osobu včetně DPH (10% sleva pro členy ČKA)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, tel.: 234 221 123 – 124,V e-mail:  studio@studioaxis.cz

Přednášející: Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Mjr. Ivana Nohová

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 1

Více informací zde

Další akce

30. 09. 2020 16:00 Debata
30. 09. 2020 16:00
01. 10. 2020 09:00 Festival
01. 10. 2020 09:00 Festival
01. 10. 2020 19:30 Přednáška