Anotace:

Co ještě nevíme o šikmých střechách 3.

Je plochá střecha skutečně bezpečnější než šikmá?

Z archivu soudního znalce o důsledcích chybných návrhů a zhotovitelských pochybení.

Nová ČSN 73 19 01 v praktických dopadech.

Na co si při výběru fólií proto dát pozor.

Třídy těsnosti / navrhování dle “Pravidel pro navrhování a provádění střech” ZVDH a CKPT .

Návrh / detail / výběr materiálu / zpracování/ jsou zásady funkčního nadkrokevního zateplení / kde se při návrhu i realizaci nadkrokevního zateplení nejčastěji chybuje a proč?

Fasády s otevřenou spárou / architektonicky atraktivní prvek umožňující velmi zajímavé pohledové i materiálové kombinace .

Praktická ukázka vybraných střešních skladeb v ploše i detailu

Datum konání: 26. 1. 2021

Místo konání: Hradec Králové - Hotel Tereziánský Dvůr

Vložné: 250 kč

Kontaktní osoba: pí. Zuzana Láníková, tel.: 286 882 025, 603 494 101, e-mail: [email protected]; [email protected]

Přednášející: Ing. Eva Hellerová, Karel Bulín

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací zde

Další akce

21. 09. 2021 08:30 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 15:00 Webinář
22. 09. 2021 16:00