Anotace:

TZB-info dlouhodobě sleduje vývoj energetické legislativy.  První konference na toto téma se konala 2008 k nové legislativě energetického hodnocení budov, platné od ledna 2009.  Nyní stojíme před novými požadavky na rekonstrukce staveb a na nové stavby po 1.1.2022. V rámci legislativy se zaměří se na opravné mechanismy ze zákona 406. Na příkladech vysvětlí, jak kombinovat technologie a jak kombinovat stavební řešení a technologie. Přednášky a příklady nabídnout projektantům, energetickým specialistům i architektům argumentaci opatření směrem k investorovi, principy referenčních hodnot a technické podmínky a sledované parametry dotačních titulů OPŽP, OPPIK, ELENA, EFEKT. Cílovou skupinou je stavební veřejnost, architekti,  projektanti, energetičtí specialisté a auditoři. 

Termín konání: 1. 12. 2021

Místo konání: ČVUT Praha

Kontaktní osoba: Adéla Bystřická, tel.: 739 063 668, e-mail: [email protected]

Přednášející: Dagmar Kopáčková, Miroslav Mareš, Michal Čejka, Pavel Šála, Renata Straková, Miroslav Urban

Více informací

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference