Anotace:

1. Dozor nad stavbou

2. Kontrolní činnosti při provádění stavby

3. Vadné plnění smlouvy o dílo

4. Stavebník a zajištění BOZP na prováděné stavbě

Datum konání:  1. 12. 2021

Místo konání: On-line seminář

Vložné: 1.900,- (5% sleva pro členy ČKA)

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Filipčík - CAMPANUS, tel. 775 078 666, e-mail: [email protected]

Přednášející: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací

Další akce

01. 12. 2021 09:00 Konference
01. 12. 2021 09:00
02. 12. 2021 09:00 Webinář
07. 12. 2021 09:00 Webinář
09. 12. 2021 19:30 Přednáška