Anotace:

 1. Dozor nad stavbou
 • Právo a povinnost kontroly
 • Stavební dozor a technický dozor stavebníka/ investora
 • Autorský dozor
 • Dozor vykonávaný státními orgány.

   2. Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • Prováděcí a realizační dokumentace
 • Zabudovávané materiály
 • Pracovní (technologické) postupy
 • Přejímky dohotovených částí.

 3. Vadné plnění smlouvy o dílo

 • Intenzita porušení smlouvy
 • Záruka, reklamace a zákonné lhůty
 • Vady stavby
 • Odpovědnost účastníků výstavby za vady stavby
 • Náhrady škod.

 4. Stavebník a zajištění BOZP na prováděné stavbě

 

Datum konání: 7. 12. 2021 

Místo konání: On-line seminář

Vložné: 1.900,- (5% sleva pro členy ČKA)

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Filipčík - CAMPANUS, tel. 775 078 666, e-mail: [email protected]

Přednášející: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
14. 09. 2022 11:30 Konference