Anotace:

Seminář bude zaměřen na problematiku manipulačních řádů všech forem ve vodním hospodářství. Budou probrány povinnosti vlastníka vyplývající ze zákona o vodách a vyhlášky o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Seminář se zaměří také na schvalování a činnosti vodoprávních úřadů.

Datum konání: 3.12.2021, 9:00 – 11:30, on-line

Místo konání: Brno

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., tel.: 545 134 096, e-mail: [email protected]

Přednášející: Ing. Stanislav Žatecký, Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.

Více informací: www.mendelu.cz

Další akce

24. 05. 2022 09:00 Seminář
24. 05. 2022 10:00
28. 05. 2022 15:00
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference