Anotace:

Cílem je přiblížit projektantům, investorům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti podstatné změny právní úpravy, které přinesly novelizace stavebního zákona provedené v letech 2019 a 2020 včetně velké novely tzv. liniového zákona (zák. č. 403/32020) a jejich vliv do přípravy a realizace staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury Upozornit na změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek s účinností od 1.1.2021 a seznámit uchazeče s vývojem rekodifikace stavebního práva, hlavními směry a plánovanými dopady do přípravy a provádění staveb.

Webinář je určen:
pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Časový harmonogram:
08.45 - 09.00 - Registrace účastníků
09.00 - 10.00 - 1. Blok přednášek
10.00 – 10.10 - Přestávka
10.10 – 11.20 - 2. Blok přednášek
11.20 - 11.30 - Přestávka
11.30 - 12.30 - 3. Blok přednášek
12.30 - 13.00 - Diskuse, závěr semináře

Datum konání: 13. října 2021, 09.00 hodin

Místo konání: On-line seminář

Vložné:   2541,-Kč včetně DPH , materiály v PDF on-line

Kontaktní osoby: Dana Baňochová ([email protected]), Mgr. Daniela Pivodová ([email protected]), tel.: 605 217 792

Přednášející: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Počet ohodnocení v rámci CPV: 2

Další akce

09. 12. 2021 19:30 Přednáška
09. 12. 2021 19:30 Přednáška
14. 12. 2021 08:30 Webinář
14. 12. 2021 10:00 Webinář
16. 12. 2021 09:00 Seminář