Anotace:

Konference "Občanské vybavení" je akreditována u MV ČR jako vzdělávací program pro úředníky samosprávných celků. V rámci konference proběhnou mj. tyto přednášky - Principy a pravidla OV, Dostupnost veřejných infrastruktur, Koncepce sociálních služeb MPSV, Transformace industriálního území Ruzyně, Kulturní dům Lanškroun, Komplexní řešení OV v příkladech, Transformace ústavních zařízení na služby poskytované v komutitě, atd. .

Datum konání: 15. - 16. dubna 2021, formou streamu z Nadace ABF v Praze

Vložné: zdarma

Přednášející:

Roman Línek, Radim Vetchý, Oldřich Bittner, Henk Kamp, Veronika Šindlerová, Karel Maier, Vladana Vasková (Antonín Shejbal), Jana Jelínková, Ladislav Vlachynský, Petr Hájek, Michal Šourek, Eva Smutná, Petra Trambová, Tomáš Šenberger, Ondřej Flégr, Lukáš Ehl, Vít Řezáč, Roman Vodný

Kontaktní osoba: Doc. Ing. arch. Petr Durdík - předseda AUÚP, e-mail:  mailto:[email protected], tel 603 507 823

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference