Anotace:

Hlavními tématy jsou využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje; složky rekreačního potenciálu území (krajinný ráz, dřevinná vegetace, vodní prvky v krajině); poškozování chráněných částí přírody rekreační utilizací (příklady a návrhy řešení, zkušenosti); přírodě šetrné způsoby cestovního ruchu a rekreace; rekreační funkce a využívání lesních ekosystémů; rekreační využívání dopravní sítě; rekreační využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí

Datum konání: 10. - 11. 5. 2021

Místo konání: On-line konference přes Teams

Vložné: 1.600,-

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., tel.: 545 134 096, e-mail: [email protected]

Přednášející:

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.

Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 4

Více informací zde:

Další akce

17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference
09. 11. 2022 09:00