Anotace:

Města svou rozlohou zabírají pouze 2% zemského povrchu, i přesto však mají obrovský dopad na životní prostředí. Světově spotřebovávají 2/3 veškeré energie a jsou zodpovědné za více než 70 % všech emisí CO2. 

Druhá přednáška z cyklu o městech představí možnosti, jak při návrhu, výstavbě, rekonstrukci a provozu měst snižovat jejich uhlíkovou stopu. Jak navrhnout uhlíkově neutrální čtvrť? Jak minimalizovat dopad výstavby a rekonstrukce na životní prostředí? Jak ve městech chytře hospodařit s energiemi?

Datum konání: 15. 4. od 19 - 21 hod (online přes aplikaci Zoom)

Vložné: zdarma

Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová, e-mail: [email protected], tel.:  +420 775 577 496

Přednášející:

  • Rita Justesen, ředitelka, Planning & Architecture at Copenhagen City - udržitelná čtvrť Nordhavn v Kodani
  • Antonín Lupíšek, vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí, ČVUT UCEEB - uhlíková neutralita budov a měst v ČR
  • Yvonna Gaillyová, ředitelka, ekologický institut Veronica- udržitelná vesnice Hostětín 
  • František Vašek, ředitel divize Green, Nano Energies- příklady integrace architektury a obnovitelných zdrojů
  • Jan Vitula, starosta, Židlochovice - projekt uhlíkově neutrální čtvrti Chytré Líchy

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 1

Více informací

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference