Anotace:

* Zjednodušené procesy dle stavebního zákona (alternativy k řízení)

- Územní souhlas, ohlášení, veřejnoprávní smlouva, apod.

 * Obecné informace o řízení dle správního řádu

- Zahájení řízení, účastníci řízení, doručování, přerušení řízení, zastavení řízení

 * Žádosti o vydání rozhodnutí či jiných opatření a jejich obsah

- Žádosti o vydání rozhodnutí

- Žádosti o vydání jiných opatření

- Vazba na vyhlášku č. 503/2006 Sb.

 * Popis procesu u jednotlivých řízení dle stavebního zákona

 * Řádné a mimořádné opravné prostředky

Datum konání: 14. 10. 2021 - čtvrtek - od 9 do 13 h

Místo konání: on-line

Vložné:  1.490,-Kč za osobu včetně DPH (sleva pro členy ČKA 10%)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, tel.: 234 221 123 - 124, e-mail: [email protected]

Přednášející: Ing. Renáta Pintová Králová

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací zde

Další akce

02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference