Anotace:

Seminář bude zaměřen na problematiku projektování, projektování metodou BIM, energetickou náročnost budov, Novou zelená úsporám 2021+ ukázky z praxe. Bude představen konfigurátor rodinných domů a staveb. Budou představeny i novinky v programech DEKSOFT a nové funkce ve Stavební knihovně DEK.

 

Datum konání: 1. 12. 2021

Místo konání: HOTEL DUO Praha nebo on-line

Vložné: 2000,-

Kontaktní osoba: Ing. Petra Lupíšková Coufalová, tel.: 735 768 378, e-mail: [email protected]

Přednášející: Tomáš Kupsa, Jan Stašek, Martin Varga, Lubomír Odehnal, Tomáš Koula, Pavel Štajnrt, Jan Kojetko

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference