Anotace:

Co konkrétně přinese nového rok 2022 v přípravě staveb z pohledu norem, vyhlášek a další legislativy?

Přípravy na účinnost nového stavebního zákona od července 2023 nejsou jediným, co stavebníky čeká. Mění se i normy o požární ochraně, nároky na energetickou účinnost budov, nebo digitální formu projektů.

O státní stavební správě a digitalizaci budeme diskutovat s náměstkyní ministryně pro místní rozvoj pro výstavbu a veřejné investování Marcelou Pavlovou a ředitelem odboru Koncepce BIM z České agentury pro standardizaci, Jaroslavem Nechybou. Pohled z terénu doplní ředitel Stavebního úřadu Prahy 8, Pavel Kryštof. O nové kategorizaci staveb z hlediska požární ochrany nám víc řekne Michal Valouch z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Nebudou chybět ani detaily ohledně požadavků na energetickou efektivitu budov, na kterou se zaměří Michal Čejka z Šance pro budovy. A přijde i výrobce stavebních materiálů – na požadavky požární ochrany nebo zateplení se zaměří Miloš Hutník ze společnosti Weber.

Datum konání: 23. 11. 2021 od 10 hod

Místo konání: on-line

Kontaktní osoba: Zuzana Láníková, tel.: 286 882 025, 603 494 101, e-mail: [email protected], [email protected]

Přednášející:

Marcela Pavlová – náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro výstavbu a veřejné investování

Jaroslav Nechyba - ředitel odboru Koncepce BIM z České agentury pro standardizaci

Pavel Kryštof - ředitel Stavebního úřadu Prahy 8

Michal Valouch – ředitel odboru prevence, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru

Michal Čejka – Šance pro budovy

Miloš Hutník – zástupce Weber pro odbornou veřejnost

Tomáš Truxa – manažer technické podpory Isover

Robert Hošek – garant technické podpory Rigips

Celým pořadem provází paní moderátorka Michaela Hergetová.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 1

Více informací:

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference