Anotace:

Seminář účastníkům přinese komplexní a ucelený pohled na vedení stavebního deníku, včetně legislativní podoby a úprav, i případných důsledků v celém procesu přípravy, realizace i dokončení stavby. Odůvodnění, podoba a forma vedení stavebního deníku, vůči dalším účastníkům a aktérům procesu výstavby. Seminář je doplněn poznatky a zkušenostmi lektora, získanými při auditorské a inspekční praxi.

Datum konání: 4. 6. 2021 (od 9 hod)

Místo konání: Nadace ABF + ON-LINE stream

Vložné:  1900.-Kč + DPH  (sleva pro členy ČKA 30% )

Kontaktní osoba: Hana Končalová, tel.: 224 229 617, e-mail: [email protected]

Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 1

Více informací zde

Další akce

11. 08. 2021 16:00 Webinář
25. 08. 2021 16:00 Webinář
31. 08. 2021 15:00 Webinář
02. 09. 2021 09:00 Seminář
08. 09. 2021 09:00 Seminář