Anotace:

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou postupů a procesů vedených podle stavebního zákona s vazbou na další zákony. Součástí semináře bude i představení srovnání současné právní úpravy a hlavních tezí připravované nové právní úpravy.

Datum konání: 25. 5. 2021 (od 9 hod)

Místo konání: Nadace ABF + ON-LINE stream

Vložné:  2100.-Kč + DPH ( sleva 30% )

Kontaktní osoba: Hana Končalová, tel.: 224 229 617, e-mail: [email protected]

Přednášející: Mgr. Jana Machačková, JUDr. Vladimíra Sedláčková

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 1

Více informací zde

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference