Anotace:

Cílem semináře je:

• přiblížit projektantům, investorům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti podstatné změny právní úpravy, které přinesly novelizace stavebního zákona provedené v letech 2019 a 2020 včetně velké novely tzv. liniového zákona (zák. č. 403/32020) a jejich vliv do přípravy a realizace staveb.
• Upozornit na změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek s účinností od 1.1.2021
• a seznámit uchazeče s vývojem rekodifikace stavebního práva, hlavními směry a plánovanými dopady do přípravy a provádění staveb.

Datum konání: 26. 1. 2021 (9-13 hod)

Místo konání: On-line seminář

Vložné: 2420,-Kč včetně DPH a materiálů elektronicky

Kontaktní osoba: Danuše Baňochová (Sekurkon, s.r.o. Brno), tel.: 605217792, e-mail: [email protected]

Přednášející:

JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací zde:

Další akce

30. 11. 2021 09:00 Konference
30. 11. 2021 09:00 Konference
30. 11. 2021 10:00 Webinář
30. 11. 2021 14:00 Webinář
30. 11. 2021 14:00 Webinář