Anotace:

20. ročník mezinárodního semináře

Témata:

20 let semináře - dnešní stav a výhled do budoucnosti

ÚSES ve výzkumu a výuce 

Předběžný program semináře:

středa 8. 9. 2021

09:00–10:00        Registrace účastníků

10:00–10:15        Slavnostní zahájení, organizační záležitosti

10:15–11:30        Blok referátů

11:30-12:30         Panelová diskuse

12:30–14:00        Oběd

14:00–15:10        Blok referátů

15:10–15:30        Přestávka

15:30–16:10        Blok referátů

16:10–17:10        Panelová diskuse

17:10-17:30         Shrnutí

 čtvrtek 9. 9. 2021

 8:00–15:00 Exkurze – Brno

Podrobný program semináře bude postupně aktualizován na internetu (http://www.uses.cz).

Datum konání: 8. - 9. 9. 2021 (Mendelova univerzita Brno)

Vložné: Poplatek pasivního účastníka je 1500,- Kč (v ceně je i exkurze).

Slevy: Studenti denního studia a členové SESK platí snížený účastnický poplatek 500,- Kč, členové CZ-IALE, ČKA, ČKAIT 1000,- Kč.

Účastník, který má přihlášen poster, platí účastnický poplatek 1000,- Kč (v případě více autorů platí sleva pouze pro prvního).

V poplatku nejsou zahrnuty výdaje na oběd a ubytování.

Kontaktní osoba: Ing. Darek Lacina, e-mail: [email protected], tel.. +420 775  321  968

Přednášející:

Ing. Darek Lacina – Společnost pro ekologickou stabilitu krajiny, z.s., autorizovaný projektant ÚSES

Ing. Eva Voženílková - MŽP Praha

RNDr. Josef Glos - autorizace 3.1

Ing. Boleslav Jelínek, PhD. - akademický pracovník Mendelovy univerzity a autorizace 3.1

Ing. Eliška Zimová - autorizace 3.1

RNDr. Martin Culek, PhD. - akademický pracovník Masarykovy univerzity

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 4

Více informací

Další akce

01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška
02. 06. 2022 19:30
14. 06. 2022 08:30 Webinář