Anotace:

Seminář je zaměřen na projektové vady, vady vzniklé při provádění zemních prací, vady materiálové, vady uživatelské, vady technologické, vady závěrečných prohlídek.Na semináři budou také prezentovány postupy pro měřící techniku jako termokamera, blowdoor a digitální měření ve stavební praxi.

Program semináře:

  • Vadné plnění a odpovědnost za vady z pohledu práva
  • Kontrolní činnost v procesu výstavby jako prevence vad a poruch
  • Praktické zkušenosti znalce při řešení soudních sporů - konkrétní kauzy doplněné příklady a fotodokumentací
  • Praktická kontrola provedených prací pomocí nejmodernější měřicí techniky v oboru stavebnictví

Datum konání: 14. 1. 2021

Místo konání: Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1, 603 00 Brno, sál B, 2. poschodí

Kontaktní osoba: Danuše Baňochová (Sekurkon, s.r.o. Brno), tel.: 605217792, e-mail: [email protected]

Přednášející:

JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - právnička, specialistka na stavební právo
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. - znalec stavebnictví a stavební expertízy
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. - posudková a stavební činnost, stavební dozor

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací zde:

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference